• Sprog&Leg - viden om børns sprog 0-6 år
  • Sprog&Leg - viden om børns sprog 0-6 år
  • Sprog&Leg - viden om børns sprog 0-6 år
   
Sprogkufferter - sprogstimulering
Sprogkufferterer komplette materialer, der ud fra en enkelt bog, et særligt tema eller et sprogligt emne inddrager læreplanstemaerne. 
Dialogisk læsning
Dialogisk læsninger et vigtigt redskab, når vi vil udvikle børns sprog. Vi har viden, materialer og kurser, der kan hjælpe jer godt i gang.
Sprogfiduser
Sprogfiduserer et idékatalog til legestue og vuggestue, som gør det let og sjovt at komme i gang med sprogstimulerende aktiviteter. 
Play2Talk - engelsk i indskolingen
Play2Talker et materiale til indskolingens engelskundervisning baseret på viden om børns sprogtilegnelse og engelskfaglige viden.

Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386