Case: København Kommune

København Kommune valgte i 2014-2015 at certificere en række af deres dagplejere og dagplejepædagoger via et specielt tilrettelagt Leg med sprog-kursus52 timer med afsluttende certificering. Andre deltog i opkvalificerende ugekursus inden for børns sprog. I alt fik omkring 200 dagplejere og dagplejepædagoger nye kompetencer til at arbejde med børns tidlige sprogtilegnelse som led i Ny Nordisk Skole. 

(OBS: Læs også casen fra København Kommunes projekt Leg og Lær)

Kursets formål
Formålet med kurset var at styrke deltagernes viden om det lille barns sprogtilegnelse og gøre dem i stand til at tilrettelægge dagligdagen i dagplejen, så børnenes generelle og sproglige udvikling blev tilgodeset bedst muligt.

Certificering
Med en certificering fik dagplejerne et teoretisk og praktisk kompetenceløft i forhold til at integrere sprog og læring aktivt med børnene, samt at kunne iagttage og vurdere et barns udvikling og trivsel, særligt med henblik på sprog.

Selve undervisningen
Undervisningen var en vekslen mellem oplæg og gruppearbejde, der var tæt knyttet til dagplejernes egne fortællinger fra praksis. Kurset kunne gennemføres uden certificering, men de deltagere, der blev certificeret, arbejdede i perioden mellem kursusdagene med en selvvalgt hjemmeopgave, hvor de kunne afprøve den nye viden i praksis. Deltagerne fremlagde deres hjemmeopgave og arbejdede i mindre grupper med udvikling af nye tiltag i praksis.

Kursets indhold

 • Forudsætninger for sprogtilegnelse
 • Barnets tidlige kommunikative udvikling
 • Barnets tænkning og sprog
 • Vigtige milepæle i sprogtilegnelsen (sprogforståelse – sprogproduktion)
 • Den tidlige tilknytning og sprogtilegnelse hos det lille barn
 • Småbørns hørelse og sprog
 • Dagplejers muligheder for at støtte op om barnets initiativer til kontakt
 • De daglige rutiners betydning for sprogudvikling
 • Dialogisk oplæsning i dagplejen
 • Udvikling af materialer
 • Valg af hjemmeopgave til certificering (afprøve ny viden i praksis)
 • Fremlægges af hjemmeopgave (gerne i form af video)

Undervisere

Kursusansvarlig og underviser: Ulla Flye Andersen, tale-/sprogkonsulent
Andre undervisere: Karen Sørensen, ergoterapeut og cand.pæd.psyk.


Feedback
"Certificering af alle dagplejere i leg med sprog i København har højnet både det faglige niveau og den enkelte dagplejers bevidsthed. Praksis og teori er blevet koblet sammen, så den enkelte dagplejer er godt klædt på til at støtte barnets sprogtilegnelse.
Især sprogkufferter til dialogisk læsning bruges flittigt i dagplejen. Dagplejen bruger dialogisk læsning til at inspirere og motivere børn til at undersøge, lege og eksperimentere med sproget. Børnene er aktivt deltagende i læsningen sammen med os voksne.
I legestuerne sætter kurset også sine spor ved små forældrearrangementer. Sprogfiduser er en god inspiration, og som en sidegevinst er struktur og planlægning blevet en større del af legestuedagen."
- Dagplejeleder Ulla Hansen, Københavns Kommune


Uddrag af dagplejernes evaluering

"Min nye viden har gjort mig mere sikker i min praksis, og jeg kan handle på min viden. Jeg føler mig godt klædt på til sprogfremmende aktiviteter."

"Jeg har fået bedre forståelse af, hvor vigtig det er for barnet at have en god relation til de voksne ift. indlæring."

"Jeg fandt ud af, at det er vigtigt at skelne mellem barnets ordforråd og sprogforståelse."

"Jeg har fået meget bedre forståelse for de forskellige alderstrin og deres evner til at lære og forstå."

"Hyggeligt med kreative aktiviteter. Jeg fik mange gode ideer og var med til at inspirere andre. Rart!"

"Det var vigtigt at få sat på plads, at forældre skal snakke deres modersmål med barnet, ikke kun dansk. Det er ikke en hindring for et barn at kunne flere sprog."

"Det var et fantastisk kursus med rigtig dygtige og søde undervisere. Vores faglighed har virkelig fået et boost."


Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386