Case: Vordingborg Dagpleje

Afdeling for Dagtilbud I forbindelse med et stort sprogprojekt i Dagtilbud Vordingborg kommune 2015/16, købte vi flere af Sprog&Legs sprogkufferter
til sprogarbejdet i bl.a. den kommunale dagpleje. Vi har arbejdet meget struktureret med brugen af kufferterne og principperne omkring dialogisk læsning. Nu, hvor projektet er slut, er indsatsen og systematikken blevet implementeret i hverdagspædagogikken.

Vi har 31 kommunale dagplejere, som alle er delt ind i netværk efter deres geografiske placering. Vi har indkøbt tre forskellige slags kufferter til hvert netværk, nemlig ”Mis med de blå øjne”, ”Jeppes balje” og ”Kaj har fine støvler”. Hver dagplejer har fornøjelsen af en kuffert i 1,5-2 måneder af gangen. I den periode arbejdes der dialogisk min. 2 gange om ugen, og hvert barn prøver at have kufferten med hjemme i en weekend.

Dagplejerne er begejstret for konceptet, og har givet udtryk for, det er overskueligt at arbejde ud fra et så struktureret koncept. Alle er blevet introduceret til konceptet ved et fælles møde inden opstart. Derudover er der nu løbende sparring med dagplejepædagog i hverdagen, og i projektperioden var der sparring med daværende sprogpædagog.

Selv om børnene forholdsvis ofte arbejder med/læser den samme bog – 2 gange på et år, oplever dagplejerne at børnene får meget sprogligt ud af det alligevel. Børnenes sprog udvikler sig hurtigt i dagplejealderen. Det stiller krav til den enkelte dagplejer, så indhold og fokus rammer det enkelte barns sprogudvikling. Dette opleves af langt de fleste som en positiv udfordring.

Når børnene ca. en gang hver 1,5 måned har en kuffert med hjemme, skaber det forbindelse mellem dagtilbud og hjemmet. Samtidig giver det den enkelte dagplejer mulighed for, at tale med forældrene i forhold til sprogudvikling, råd og vejledning.

En forældre udtaler i evalueringen af sprogprojektet i dagplejen:
Jeg oplever, at det er nemmere at snakke med mit barn omkring de bøger/historier, de har arbejdet med i dagplejen. Der skete i hvert fald lige pludselig noget med mit barns sprog. Men om det var kommet alligevel, er jo ikke til at vide.

Forældrene til tvillingerne Alberthe og Laura på 2,5 år udtaler juli 2017:
Vi har læst den gode historie om Mis med de blå øjne. Vi synes, det har været fantastik at have kufferten med hjem. Pigerne og Victor, deres storebror på 4 år, elsker at have sprog kufferten med hjem på weekend. Vi har snakket meget om dyrene og vi fik også talt om naboens meget tykke kat Hudson.

Casen er leveret af Winnie Breilev, pædagogisk konsulent, Vordingborg Kommune

Læs også evaluering af projektet her

Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386