Sprogkufferter i praksis

Her kan du læse nogle af de tilbagemeldinger, vi har fået fra praksis, om brugen af vores kufferter:

   
Vestervangskolen, Herning
 
 
"Vi er så heldige med, at vi i vores specialklasser på Vestervangskolen er beriget med en del sprogkufferter.


Sprogkufferterne er med til at lette en del af underviserenes planlægningsarbejde, da man i kufferterne kan finde mål og anvisninger på, hvordan de kan bruges.

Når vi arbejder ud fra kufferterne, oplever vi, at elevernes opmærksomhed på sproget stimuleres på en inspirerende og naturlig måde. Elevernes nysgerrighed bliver vækket på en legebaseret måde. Eleverne har selv en oplevelse af, at de leger, mens de tilegner sig nye færdigheder. Vi oplever, at eleverne selv bruger det, som kufferterne lægger op til, når de har legetime.

På den måde får vi rigtig meget sprog ind i dagligdagen."

- Betina Thomsen, Afdelingsleder - Vestervangskolen, Herning
 
     

 

   
Børneinstitutionen Munkebjerg
 
 
"I Børneinstitution Munkebjerg (består af syv børnehuse) har vi indkøbt forskellige sprogkufferter, som benyttes i forhold til at understøtte børnenes sprogudvikling.

Med kufferterne er det nemt at komme igang med sprogarbejde i den pædagogiske praksis. Indholdet giver mulighed for at tage fat i et emne på flere forskellige måder - der er noget at kigge på, mærke på, lege med, fortælle om, lytte til.... Materialet inspirerer til nye ideer hos børn og voksne.

Vi benytter kufferterne på mange forskellige måder i den sprogpædagogiske praksis. Vi benytter dem bl.a. meget bevidst som redskab i forhold til at skabe sammenhænge i børns liv. De benyttes som fælles redskab i overgang fra vuggestue til børnehave og i overgang fra børnehave til skole.

Vi har et samarbejde med to lokale skoler, som ligeledes har indkøbt sprogkufferter og har udviklet på indholdet og sværhedsgraden, så børn i overgangen møder kendte fortællinger/temaer på nye måder. Dette med henblik på at understøtte den sproglige dimension samt børnenes tryghed i overgangen. Vi oplever motiverede og nysgerrige børn, som deltager i vores planlagte praksis, men som også ved eget initiativ “ bygger videre” på temaerne i deres lege mv."

- Tina Skov Madsen, Institutionsleder, Børneinstitution Munkebjerg


 
      

 

Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386