Fysisk læringsmiljø

test

Læring er ikke kun noget, der foregår i bevidst strukturerede sammenhænge og og planlagte aktiviteter. 

Et godt læringsmiljø handler i høj grad også om, at sikre, at de fysiske rammer er indrettet, så de fremmer læring og muliggør spontane lege og aktiviteter, hvor der kan opstå læring.

Her er nogle af de tiltag, der kan styrke det fysiske læringsmiljø:

  • Lokaler med mindre og adskilte rum til forskellige aktiviteter
  • Ingen store åbne arealer, der lægger op til løb og larm 
  • Mindre grupper af børn
  • Fri adgang til bøger og steder med ro til læsning 
  • Fri adgang til papir, blyanter, farver, kridt, tavler, mm
  • Legetøj til lade-som-om lege (køkken, købmand, teater, mm.)
  • Adgang til spil, bogstavklodser, terninger  
  • Skriftsprog synliggjort i meningsfulde sammnehænge 
  • Støjreduktion (læs siden herunder) Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386