Case: Faxe Kommune

Dagplejen i Faxe Kommune har været på en rejse – en SPROG rejse.

... og Ulla Flye Andersen - rejseleder i sprog - sørgede for, at alle nåede godt frem :-)

Dagplejen i Faxe Kommune er blevet undervist af Ulla Flye Andersen i små børns sprogtilegnelse samt dialogisk læsning og tidligt skriftsprog.

På dagen
Alle dagplejere pakkede hver 3 sprogkufferter med gode bøger til dialogisk læsning og udvalgte sig dertil konkreter til at understøtte historien. Ulla Flye Andersen øsede ud af sin viden om børns sprogudvikling. Vi så spændende og informative videoklip af børn, som tydeligvis havde været i hænderne på sprogkyndige folk. Vi oplevede, at de materialer, Ulla havde med til kufferterne, forvandlede sig til sjove og spændende dyr, mennesker, etc., som kunne være med til at gøre fortællingen levende. Der var også en særlig opmærksomhed på, at ordforrådet skulle udvides, hvorfor der blev valgt fokusord fra bøgerne.

Ny hverdag
Og børnene elsker sprogkufferterne. Der er i den grad kommet liv i samtalerne hjemme hos dagplejerne og i legestuen. Forestil jer børnenes begejstring, når krokodillen i historien hopper op af kufferten og ”snakker” med! Og tænk hvor fikst det nye ord krokodille derved bliver præsenteret!! Måske hopper krokodillen af bare livsglæde hen på det ordkort, hvorpå der er skrevet krokodille? Børn ser i billeder, hvorfor ordkort er en god måde at introducere skriftsproget på.

Succes
Dagplejerne oplevede en temalørdag som forsvandt i et raskt tempo. Alle var dybt engagerede og havde tydeligvis et ønske om at sætte et personligt præg på netop deres sprogkufferter. Vi nød nogle sjove og inspirerende timer i selskab med Ulla Flye Andersen. Og dagplejerne er stadig i gang med at udvikle på deres Sprogkufferter. Flere har mødtes efter endt arbejdsdag for at videreudvikle disse og lade sig inspirere af hinanden.

Praksis
Pædagogerne oplever allerede nu, at ”sprogpraksis” er ved at ændre sig i dagplejehjemmene og i legestuerne. Bøgerne er blevet meget mere tilgængelige - disse bliver bl.a. strøet ud på gulvet, så de helt små altid kan få fat i dem, ligesom der er kommet et øget fokus på, at sprog kræver opmærksomhed og koncentration. Dagplejerne er derfor i fuld gang med at planlægge, hvorledes de vil integrere kufferterne i børnenes hverdag.

- af Jonhild Jørgensen, Souschef, Center for Børn & Undervisning, Dagplejen, Faxe Kommune

 

Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386