Case: Sprogprojekt i Kalundorg

Sprogprojektet i Børnehusene Buldervang, Kalundborg

Sprogprojektets formål var at arbejde fokuseret med den sproglige indsats gennem et særligt tilrettelagt projektforløb i Børnehusene Buldervang.

Ved opstart af sprogprojektet indkøbte vi sprogkufferter fra Sprog&Leg, og Ulla Flye-Andersen deltog på en pædagogisk dag, hvor hun gav inspiration til at gå i gang med dialogisk læsning i daginstitutionerne i Børnehusene Buldervang.

I perioden fra september 2015 til juni 2016 deltog alle børn i alderen 2,7-3,3 år i sprogaktiviteter i faste små sproggrupper 2-3 gange om ugen. Sprogpædagogerne tog udgangspunkt i sprogkufferterne og foldere til dialogisk læsning og udviklede også deres eget materiale med relevante temaer.

Sideløbende fik sprogpædagogerne supervision af den pædagogiske praksiskonsulent samt indgik i et netværk for sprogpædagoger for at få inspiration til aktiviteter og ideer til at organisere sproggrupperne.

Evalueringen af sprogprojektet indebærer bl.a. en effektmåling af børnenes udvikling af deres enkelt-ordforråd. Det betyder, at børnene fik lavet en receptiv og ekspressiv enkelt-ordforrådsvurdering af tale/høre-konsulenten i starten og i slutningen af sprogprojektet for at kunne måle progression af ordforråd i løbet af projektperioden. Resultaterne findes i vores evalueringsrapport, men her er et par af de væsentlige konklusioner:

De receptive højdespringere

  • Børn med andet modersmål end dansk har udviklet deres receptive ordforråd markant fra 2015-2016. Flere af børnene havde intet dansk sprog ved første test, men alle lå tæt på eller inden for et alderssvarende receptivt ordforråd ved sidste test.
  • Vi forventer at kunne se en ekspressiv udvikling over en længere periode og håber at kunne få mulighed for at teste børnene igen, inden de starter i skole.

De ekspressive højdespringere

  • Vi ser en tendens til, at drenge, der startede med et ordforråd i den lave ende af normalområdet, viser en fremgang i deres ordforråd. Desuden ser vi en god effekt hos børn med andre vanskeligheder end de sproglige, som viser en flot progression i deres ekspressive ordforråd.

Stine Kirkeskov Grue, Pædagogisk Praksiskonsulent

Læs hele evalueringsrapporten (PDF)

Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386