Opkvalificering

test

Leg med sprog er et kursus til personale i 0-6 års området inden for børns sprog og læring, som tilrettelægges i samarbejde med jer som dagtilbud eller kommune. Indholdet afhænger af kursets aftalte varighed.

Kursets formål
Formålet med kurset er at styrke deltagernes viden om det lille barns sprogtilegnelse og gøre dem i stand til at tilrettelægge dagligdagen, så børnenes generelle og sproglige udvikling tilgodeses bedst muligt.

Undervisningen
Undervisningen er en vekslen mellem oplæg og gruppearbejde, som vil være tæt knyttet til deltagernes egne fortællinger fra praksis. Teorien og praksis kobles gennem videoklip med eksempler fra det virkelige liv. Som del af et Leg med sprog-kurset kan vi tilrettelægge undervisningen, så deltagerne selv udarbejder materialer til brug i praksis, hvor de tager udgangspunkt i en bog, en sang eller et tema, som vi arbejder konkret med på kurset. Det betyder, at deltagerne efter kurset har min. én færdig sprogkuffert, de kan begynde at arbejde med med det samme.  

Certificering
Kurset kan tilrettelægges, så det gennemføres med afsluttende certificering, hvor deltagere, der ønsker dette, i perioden mellem kursusdagene arbejder med en selvvalgt hjemmeopgave og afprøver den nye viden fra kurset i praksis. Deltagerne fremlægger deres hjemmeopgave, og i mindre grupper arbejdes der med udvikling af nye tiltag i praksis.

Ovenstående er kun inspiration. Vi kan tilrettelægge opkvalificeringskurser efter det behov, der er i det enkelte dagtilbud eller kommune ift. fokus og målgruppe ift. børns sprog 0-6 år. Kontakt os for nærmere dialog.

Læs hvordan Københavns Kommune har opkvalificeret/certificeret ca. 200 dagplejere/dagplejepædagoger.

Eksempel på indhold i opkvalificeringskurser:

 • Forudsætninger for sprogtilegnelse
 • Barnets tidlige kommunikative udvikling
 • Barnets tænkning og sprog
 • Vigtige milepæle i sprogtilegnelsen (sprogforståelse – sprogproduktion)
 • Den tidlige tilknytning og sprogtilegnelse hos det lille barn
 • Småbørns hørelse og sprog
 • Dagplejers muligheder for at støtte op om barnets initiativer til kontakt
 • De daglige rutiners betydning for sprogudvikling
 • Dialogisk læsning (0-3 år el. 3-6 år)
 • Tematisk sprogarbejde
 • Udvikling af materialer
 
 

Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386