Studieture

studieture

Vi arrangerer 1-dags studieture for pædagogisk personale, hvor vi sammensætter et program med både inspiration fra praksis og indblik i nyeste forskning/teori. Turen involverer typisk besøg i udvalgte institutioner og efterfølgende oplæg ved relevante eksperter. Vi tager udgangspunkt i velafgrænsede temaer inden for børns sprogtilegnelse, så I kan målrette turen til specifikke fokusområder.

Vi står for hele arrangementet - fra planlægning af transport og forplejning til koordinering af program. Se vores aktuelle muligheder herunder - eller kontakt os, hvis I har egne ønsker til tema.

 Inspiration til arbejdet med tidlig skriftsprogstilegnelse    
Denne dag giver indblik i, hvad vi ved om børns tidlige tilegnelse af skriftsprog, og hvordan der kan arbejdes med skriftsprogstilegnelse i dagtilbuddene, uden at det bliver ”skoleundervisning”.
Vi besøger bl.a. Porskjær Børnehave, der gennem mere end 10 år har arbejdet målrettet med tidligt skriftsprog efter besøg i Öjaby, Sverige. Herefter er der faglige oplæg med nyeste forskning inden for tidlig læse- og skriveudvikling, og I får lejlighed til at arbejde konkret med egne ideer inspireret at dagens input. 

Læs artikel om Glostrup Kommunes studietur


Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386