Om Sprog&Leg

omsprogogleg

Sprog&Leg er drevet af en brændende interesse for børns sprog, leg og læring, der udspringer af en dyb faglig viden om, hvordan børn lærer og udvikler sig, ikke mindst sprogligt, i deres allertidligste leveår.

 

Som mennesker lærer vi hele livet... og hos Sprog&Leg mener vi, at livets vigtigste ”skoleår” ligger i alderen 0-6 år. De kompetencer, det lille barn tilegner sig i dets første år, skaber fundamentet for al den læring, barnet skal opnå som skolebarn, studerende og voksen. Derfor er det så vigtigt, at vi som voksne er både bevidste om og i stand til at skabe nogle rammer, der giver barnet det bedst mulige forudsætninger for at komme godt i gang med at lære.

 

Sprog&Legs fokus er:

  • Rådgivning, undervisning og foredrag om børns sprogtilegnelse 0-6 år.
  • Udvikling og salg af sprogstimulerende materialer og legetøj
  • Udvikling af aktiviteter og materialer, der understøtter børns sprog, leg og læring

 

Firmaet er stiftet i 2007 af Ulla Flye Andersen, der er tale- og sprogkonsulent med Master i sprogtilegnelse. I 2014 kom Anne Lindhard til som konsulent inden for kommunikation og konceptudvikling – og med certificering som børneyogalærer.

 

  • AT UDVIKLE SPROG ER NOGET AF DET VIGTIGSTE, DER SKER I ET BARNS LIV
  • DEN BEDSTE LÆRING SKER GENNEM LEG


I 2018 har vi tilsluttet os Småbørnsløftet, som er et løfte formuleret af Småbørnsalliancen. Løftet er baggrunden for en sammenslutning af fagfolk, politikere og organisationer, der vil arbejde for at skabe lige muligheder for læring og udvikling for alle børn i Danmark.

  

Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386