Artikler

Artikler

Her finder du nogle af vores længere faglige artikler og debatindlæg, der har været udgivet i nyhedsbreve eller medier.

Sprog, samlinger ... og den røde tråd

Sprogkufferter og samlinger kan skabe den røde tråd i sprogarbejdet gennem sange, lege, aktiviteter, læsning og samtaler, der hænger sammen.

Læs videre ... 


Fra tidligt sprog til senere læsning

Hvilke faktorer baner vej for stærke læsefærdigheder i skolen? Det skriver Fabio Trecca om i denne artikel. Han er seniorforsker og Ph.d. v/TrygFondens Børneforskningscenter på Aarhus Universitet 

Læs videre ...  


Rutiner er gode sprogstunder

Rutiner er oplagte stunder til at styrke barnets sprog, da de byder på genkendelse og gentagelser. Der er god grund til at R.O.S.E rutinen. 

Læs videre ...


Børn og skærme

Skærmen er blevet en central en del af livet for os voksne, at vi nærmest ser det som naturligt, at børn også bruger dem. Men børn er ikke naturligt disponeret for at interessere sig for en skærm. Og hvad mere interessant er: det er også ret usandsynligt, at de lærer noget af den. Tværtimod risikerer vi at snyde børn for vigtige læringsstunder, når vi selv har en skærm foran os eller giver én til barnet.

Læs videre ...


Overgange - den første er den største

Derfor er det ikke ligegyldigt, om vi italesætter overgange ud fra den voksnes eller fra barnets perspektiv - dvs. om vi taler om indkøring eller tilknytning.

Læs videre ...


Derfor skal vi læse eventyr med børn

Det er ikke uden grund, at eventyr holder stand som god læsning for børn. Her i artiklen får du 10 gode grunde til, at eventyr kan stimulere børns sprog og læring.

Læs videre ...


Syng - for sprogets skyld

Det at synge er af stor betydning for barnets sprog. Sang er nemlig ikke bare en sjov aktivitet. Det er i følge videnskaben en evolutionært betinget strategi, som både sikrer overlevelse og skaber relationer.

Læs videre ...


Hvad skal vi med håndskriften?

Håndskriften kan forekomme som en unødvendig og gammeldags praksis for børn, der lever i den digitale tidsalder ... men forskning viser, at evnen til at skrive i hånden er en vigtig forudsætning for læring.  

Læs videre ...

Kommunikation, Corona og udeliv 

Flere børnehaver oplever, at deres børn scorer lavere i Kommunikative kompetencer. Det kan skyldes ændret praksis under Corona. 

Læs videre ...


Så vigtig er turtagning

Det kan virke som en lille ting at have en samtale med et barn, hvor I skiftes til at tale, men når det handler om at hjælpe barnet til at udvikle sprog, er det den slags samtaler, der gør den helt store forskel. 


Du kan læse hele artiklen her: 

Læs videre (PDF) ...

 

Forælder-faktoren

Uanset hvilken baggrund forældre har, så er deres engagement i deres barns læring og sproglige udvikling af uvurderlig betydning. Det viser meget af den forskning, der er kommet frem i de seneste år...

Læs videre ...


Lær sprog og elsk det

Sprog&Leg har været både værter for og på skolebænken for at tage ved lære af The Hanen Centre og programmet "Learning Language and Loving It"TM. Det blev til fire sjove, intense og lærerige dage, hvor vi fik understreget nogle centrale pointer i vores viden om børns sprog ... og, ikke mindst, tilsat nye, brugbare begreber og værktøjer.

Læs videre ...


Skadelig læring i vuggestuen?

Tager børn skade af tal og bogstaver? Eller tager de skade af pres og misforståelse? Tidlig literacy og tidlig numeracy i vuggestue-alderen bringer sindene i kog, men i vores øjne er der tale om gode nyheder, hvis legen og relationen bliver afsæt for læringen.

Læs videre ...

Sprogvurdering ... og hvad så?

I kølvandet på Regeringens udmelding i sidste uge, hvor den bl.a. forslår genindførsel af den obligatoriske sprogvurdering af 3-årige, giver det endnu mere mening, at vi allerede havde planlagt at lave et lille skriv til jer om indholdet af en sprogvurdering, og hvordan den kan omsættes til en målrettet indsats.

Læs videre ...


Leg eller læring – behøver vi at vælge?

Af Anne Lindhard

Nogle forskere argumenterer for tidligere skolegang og målstyret læring i daginstitutioner. Andre taler den frie legs sag. Skyttegravene er dybe og deres forkæmpere overbevisende, men hvis vi formår at balancere på den gyldne middelvej, tyder alt på, at vi giver vores børn den bedste sprogstart i livet...

Læs videre ...


Højtlæsning og mental robusthed

Vidste du, at børn bliver mentalt robuste af højtlæsning? Vi er helt klar over at HØJTLÆSNING er GODT for børns sprog! Men vi blev simpelthen så glade her i weekenden, da vi – i en artikel i Politiken lørdag d. 10. januar – kunne læse, at nyeste forskning nu peger på, at højtlæsning ikke alene er godt for børns sprogudvikling, men også helt fundamentalt styrker deres mentale robusthed...

Læs videre  ...


Kvalitet i samtalen styrker sprogtilegnelsen

Nye amerikanske undersøgelser viser, at det ikke er nok bare at udsætte børn med et svagt ordforråd for flere ord. Det er nemlig ikke antallet af ord, men derimod kvaliteten af samtalen mellem barn og voksen, der gør den store forskel...

Læs videre  ...

artikler

Links

Materialer til download