Forælder-faktoren

Artikel: Forælder-faktoren

Af Anne Lindhard

Uanset hvilken baggrund forældre har, så er deres engagement i deres barns læring og sproglige udvikling af uvurderlig betydning. Det viser meget af den forskning, der er kommet frem i de seneste år.

Som fagfolk har vi nærmest uendeligt mange redskaber og metoder, vi kan trække på, når et barn har brug for støtte til at udvise sig og lære ... men forældrene har én ting, vi som fagfolk aldrig kan få, nemlig en på forhånd givet og uerstattelig relation til barnet. Og det bånd er helt uvurderligt, når barnet skal lære og udvikle sig.

Det betyder ikke, at alle forældre har ressourcerne til at være en bærende kraft i relationen ... eller tilstrækkelig viden. Langt fra, desværre. Men det betyder, at jo mere vi kan gøre for at støtte forældrene i at tage en aktiv rolle i deres barns læring og udvikling, desto bedre kan vi hjælpe et barn godt på vej i livet.

Herunder vil vi kort skitsere nogle af de forskningsbaserede undersøgelser, der peger på, at barnet får det største udbytte af indsatsen, hvis vi har forældrene med.

Læs også mere om forældreinddragelse i praksis her


Kuffertmetoden

I sin Ph.D. afhandling fra 2012 viste professor Simon Calmar Andersen gennem et forsøgsprojekt i Aarhus Kommune, at man kan reducere antallet af børn i modtageklasser med 89% ved at støtte forældrene i bl.a. at læse sammen med deres barn.

Projektet, der var sponsoreret af Trygfonden, viste ikke blot, at forældreinddragelse er mere effektiv end initiativer rettet mod fagpersonalet, men også at det er de svageste forældre, der får størst udbytte af indsatsen.

Metoden, som projektet testede, er blevet kendt som ”kuffertmetoden” og er siden implementeret i stor skala i Aarhus Kommune for i såvel dagtilbud som 0.-2. klasse under betegnelsen "READ" som fast led i kommunens tidlige indsats.


Literacy og numeracy

At forældres holdning til bøger og læsning, og den tid, de bruger på at læse med deres barn, er hverken revolutionerende ny viden eller raketvidenskab.

Helt tilbage i 1960érne viste internationale undersøgelser, at det er familiernes læsevaner og indstilling til læsning og skolegang og ikke forældrenes uddannelsesniveau (og kun i mindre grad børnenes iboende evner), der er afgørende for børns læseevner i skolen. Og nyere undersøgelser sætter især fokus på mors vaner og indstilling.

Hvad angår matematiske færdigheder er forældrenes også en vigtig faktor. Forskere i Belgien har vist, at børns møde med helt specifikt matematiske begreber og færdigheder som at sortere, tælle, betale og lægge sammen i hjemmet, har stor indflydelse på deres evne til at lære at regne i skolen.


Holdninger og ihærdighed

Det er ikke kun kompetencer inden for sprog, literacy og numeracy, at forældrene spiller en central rolle. Også ift barnets måde at lære på - og hvor ihærdig barnet er, har forældrene en vigtig indflydelse.

I READ-projektet har man efterfølgende undersøgt indsatsen ud fra forældrenes holdning til læring. Og man kan se indikationer for, at det gør en forskel om forældrene har et såkaldt "growth mindset" eller et "fixed mindset"* Samtidig ved man fra andre studier, at forældres måde at rose deres børn, når de er 1-3 år gamle, forudsiger børnenes motivation og mindset når de er 6-8 år (Gunderson et al.2013).

Lige nu ser Simon Calmar Andersen i sin forskning derfor netop på barnets tilgang til og forældres indstilling til læring ud fra positive indikationer for, at man kan opnå gode resultater for børnene ved at påvirke forældrenes mindset.


Forældre-faktoren

Det er kort sagt svært at komme uden om, at forældrene skal inddrages aktivt i deres børns læring og udvikling. Vi skal dog være påpasselige med ikke at opstille for stramme regler og have for høje forventninger til forældrene, da det kan give den modsatte effekt og forstærke oplevelsen af "ikke at slå til".

Sidstnævnte berøres netop i en nyligt offentliggjort undersøgelse af opdragelsesmønstre i Danmark af lavet af VIVE, som bemærker, at samtidens øgede opmærksomhed på familielivet og forældrenes indsats lagde stort forventningspres på forældrene.  

 

* Fixed mindset: tror på, at intelligens/talent er medfødt og fastlåst (fixed). Tror at talent i sig selv giver succes uden anstrengelse.

Growth mindset: Vækstorienteret - dvs. tror på, at intelligens og talent kan udvikles gennem dedikeret, hårdt arbejde. Dette mindset fostrer ihærdighed. (Dweck1999, 2006)