Lær sprog og elsk det

Artikel: Lær sprog og elsk det

Anne Lindhard

Sprog&Leg var værter for en intens og lærerig workshop om børns sprogtilegnelse fra anerkendte The Hanen Centre i Canada.

Sprog&Leg har været på skolebænken sammen med 14 andre sprogfaglige kursister for at tage ved lære af en af underviserne fra The Hanen Centre, Emma Mottram, der havde taget turen fra England for at certificere os i programmet "Learning Language and Loving It"TM.

Det blev til fire sjove, intense og lærerige dage, hvor vi fik understreget nogle centrale pointer i vores viden om børns sprog ... og, ikke mindst, tilsat nye, brugbare begreber og værktøjer.


Vent ... lyt ... følg 

En af de væsentligste pointer, LLLI-metoden understreger, er effekten af "pausen" - dvs. af at "give tid" til, at barnet viser vejen til det, samtalen eller legen skal dreje sig om. Det lyder simpelt, men kan meget vel vise sig at være den sværeste disciplin for os voksne, der gerne vil hjælpe barnet på vej i sproget.

Vi kan være blevet så vant til at "sætte ord på", "forklare" og "spørge ind" mm., at vi sommetider glemmer at tie stille og lytte først. Dermed bliver det vores agenda for samtalen, der kommer i fokus. 

Når vi taler og spørger ud fra vores egen agenda, så frarøver vi barnet muligheden for at blive klogere på det, der rent faktisk optager det ... og vi risikerer derved at kvæle motivationen for at lære i alle vores gode intentioner.


Tæl til ti... eller mere

Det kan derfor være en rigtig sund øvelse at "tælle før, vi taler". Dvs. ganske enkelt at tie stille og observere barnet/børnene, mens vi tæller til 10 eller mere. Prøv det evt selv, næste gang, du har en aktivitet med et barn eller en gruppe børn.

Vent med at sige eller gøre noget ... gerne så længe, at det begynder at føles anstrengt eller måske ligefrem ubehageligt. Hold udkig med, hvad barnet/børnene er optaget af, giv tid og lyt efter deres bud på, hvad samtalen skal dreje sig om.

Metoden kaldes OWL (U.G.L på dansk) og er beskrevet i Hanens bog "Sprog i samspil" fra Dafolo (2014). 

Læs mere om Sprog i samspil


Læsning er vejen til literacy

En anden vigtig pointe, der blev understreget i løbet af ugen, var effekten af læsning. Læsning er og bliver en uundgåelig del af sprogarbejdet, fordi barnets tidlige møde med læsning har en afgørende indflydelse på, hvor god en læser barnet selv udvikler sig til at blive.

Hvis vi kombinerer denne viden med effekten af at vente, så kommer vi ikke uden om, at dialogisk læsning er helt essentiel. Måden, vi tilrettelægger den dialogiske læsning på, er dog ikke ligegyldig. 

Det, vi blev endnu klogere på gennem LLLI er, at det er helt afgørende, hvordan vi understøtter dialogen om det, vi læser - afhængig af børnenes alder samt deres sproglige og sociale kompetencer. 

Læs mere om tidlig literacy


Spørg og inddrag med omtanke

Dialogisk læsning har potentialet til at kunne inkludere alle børn og styrke deres sprog, hvis vi er bevidste om det enkelte barnets behov og evner, og hvis vi tager os i agt for, at vi ikke utilsigtet gør dialogen til et tredjegrads forhør.

Hvad angår inklusion, så kan vi med få midler, så som børnegruppens størrelse og sammensætning, placeringen af børn og inddragelsen af konkreter sikre, at selv børn med svage forudsætninger deltager i sproglegen.

Hvad angår dialog, så er det vigtigste at holde sig for øje, at vi tilpasser os børnenes sproglige formåen, når vi snakker om bogen ... jo mere sprogligt kompetente børnene er, desto mere kan og bør vi udvide historien gennem vores spørgsmål (og omvendt). 

POINTE: Jo mere vi spørger af oprigtig nysgerrighed, desto mere kvalitet får samtalen. Spørgsmål, der kan besvares med ja/nej, eller der "tester" barnets viden, eller som vi åbenlyst kender svaret på i forvejen svækker derimod dialogen.

Sprog&Leg er nu certificeret til at uddanne pædagogfagligt personale i LLLI-metoden. Kontakt os på sol@sprogogleg.dk for at høre nærmere.

hanen-workshop

Materialer til download

Litteratur

Sprog i samspil, Dafolo, 2014