Overgange - den første er den største

Overgange - den første er den største (Artikel)

Derfor er det ikke ligegyldigt, om vi italesætter overgange ud fra den voksnes eller fra barnets perspektiv - dvs. om vi taler om indkøring eller tilknytning.  

I løbet af deres første seks leveår oplever de fleste børn en række skelsættende skift i deres trygge omgivelser - fra hjem til vuggestue/dagpleje, så til børnehave og endelig til skolen.

Det er især den første, der er en stor omvæltning for barnet - sandsynligvis den største - og den vi skal give særlig opmærksomhed.

Det, vi skal huske på, er, at når et lille barn skal gå fra de trygge omgivelser i hjemmet til start i vuggestue/dagpleje, så har det ikke et sprog, som vi kan bruge til at støtte oplevelsen og forståelsen af det, der skal ske.

Derfor er tid og tilknytning samt et tæt samarbejde mellem forældre og dagtilbud helt essentielle fokuspunkter.

Det er derfor heller ikke uvæsentligt, om vi italesætter opstarten med ord som "tilknytning" eller "indkøring". Sidstnævnte kan risikere at komme til at signalere, at barnet skal tilpasse sig de nye rammer, mens et ord som tilknytning i højere grad signalerer et fokus på barnets behov og et ansvar hos de voksne.

EVA har udarbejdet en rapport om, hvordan dagtilbud arbejder med at tage imod de børn, der skal opleve deres første vigtige overgang. Her er nogle af konklusionerne:

  • Overgangen starter allerede kort efter barnets fødsel, når forældrene skal tage stilling til valg af dagtilbud.

  • Tæt og tidlig kommunikation og jævnlige møder mellem dagtilbud og familie kan gøre opstarten tryggere for barnet.

  • Hensyn til barnets individuelle behov skal komme forud for dagtilbuddets faste plan for opstart.

  • Der kan gå flere måneder, fra barnet er startet, før det er faldet til - og selv herefter skal arbejdet med at skabe tryghed fortsætte.

Du kan hente hele rapporten via linket til højre på siden - og på samme side finde gode råd til praksis fra EVA.
overgang

Materialer til download