Haderslev Kommune

Case: Haderslev Kommune

Sprogkufferter til hjemmepassede børn

I Haderslev Kommune ville man i 2018 udlevere sprogkufferter til kommunens hjemmepassede børn som led i den tidlige indsats, der skulle hjælpe forældre - hvis børn ikke var i dagtilbud - til at styrke deres barns sprog og sprogtilegnelse. Kufferterne blev udleveret via Sundhedsplejen i forbindelse med besøg i hjemmet og var i første omgang en forsøgsordning.

Sprog&Leg sammensatte og leverede de to forskellige typer kufferter i samarbejde med den projektansvarlige i kommunen - ud fra kriterier som bl.a. alder og særlige temaer samt budget. Kufferterne indeholdt bøger, legetøj, sange/remser og vejledning til forældrene. 

Udover kufferterne udarbejdede vi en folder med kommunens logo, der blev udleveret til alle nybagte forældre.

Folderen findes også som lydfil, som der linkes til via QR-kode på folderens forside. Dermed kunne forældre med læsevanskeligheder få folderen læst op via deres smartphone.