Ringkøbing-Skjern

Case: Ringkøbing-Skjern Kommune

Kursus i SprogTrappen for dagplejepædagoger, dagplejere og pædagoger i vuggestue og børnehave

"Ulla Flye Andersen har varetaget undervisningen på SprogTrappen-kurserne for dagplejepædagogerne, pædagoger i vuggestuen, børnehaven og senere bliver det også dagplejerenes tur.

Kurserne er det første og vigtige skridt i implementeringen af SprogTrappen, som er Ringkøbing-Skjern Kommunes nye sprogpædagogiske værktøj i en tidlig og forebyggende indsats. 

Undervisningen har været praksisnært og har tillige understøttet forståelsen og brugen af Sprogtrappen. Kendetegnende for Ullas undervisning er, at vægten lægges på betydningen af den tidlige støtte til børns sprogudvikling i dagtilbuddenes læringsmiljø."

Lisbeth Kjeldsen, Sprogkonsulent, Ringkøbing-Skjern Kommune


SprogTrappen er udviklet af Pia Thomsen - læs mere om den her:

SprogTrappen
 

Logo_i_farve_m-RKSK-kommune

Links

Materialer til download

We found no results matching your search