Silkeborg Kommune

Case: Silkeborg Kommune

Underleverandør til Sproggaven

- Helle Wrang Klinge, Ledende tale-hørekonsulent, Silkeborg Kommune"

I forbindelse med udvælgelsen af materialer til Sproggaven valgte vi at invitere Ulla Flye Andersen fra Sprog&Leg ind i processen. Ullas input var med til at kvalificere det endelige valg af materialer til vores målgruppe.

Sprog&Leg har i forbindelse med købet af materialer leveret fint illustrerede sange, rim og remser. Dialogen med Sprog&Leg har under hele processen været nem og konstruktiv.