Syddjurs Kommune

Case: Syddjurs Kommune

Kursusforløb om Sprogvurdering 3-6 for fagpersonale

Syddjurs kommune har holdt et kursusforløb om Ny Sprogvurdering 3-6 for fagpersonalet i dagtilbud og børnehaveklasse.

”Vi har med forløbet haft fokus på, at temadagenes indhold skal være praksisnær undervisning som indeholder både teoretisk viden og praksis erfaring. Sprog&Legs kursusdage givet et generelt løft af lederes og medarbejdernes viden om sproglig udvikling og sprogvurderingen. Vi ser en øjeblikkelig ændring i praksis efter kurset, hvor medarbejderes tilgang til arbejdet med sprog ændres. Nye tiltag sættes i værk og booster arbejdet med den sproglige udvikling.

Vi har brugt Sprog&Leg til flere kurser og temadage. Ulla Flye Andersen er en meget levende og dygtig formidler, som smitter med sit engagement og lyst til at arbejde med den sproglige udvikling. Ved andet forløb af temadage, har Ulla været rigtig dygtig til at koble nyt med den viden hun formidlede på det tidligere kursus, og dermed bygge ovenpå. deltagerene kommer hjem med masser af viden og konkrete input, som kan anvendes i praksis.”

- Lene Fuglsang Buhl, Faglig leder, Specialpædagogisk Team, Syddjurs Kommune


“Jeg har fået tre topmotiverede og meget engagerede medarbejdere tilbage fra din kursusdag. 1000 tak for det! :-)"

- Institutionsleder Pia Jørup, Syddjurs Kommune om dagskursus om “Dialogisk læsning”

syddjurslogo

Materialer til download