Om firmaet

Om firmaet Sprog&Leg

Sprog&Leg er drevet af en brændende interesse for børns sprog, leg og læring, der udspringer af en dyb faglig viden om, hvordan børn lærer og udvikler sig, ikke mindst sprogligt, i deres allertidligste leveår.

Som mennesker lærer vi hele livet... og hos Sprog&Leg mener vi, at livets vigtigste ”skoleår” ligger i alderen 0-6 år.

De kompetencer, det lille barn tilegner sig i dets første år, skaber fundamentet for al den læring, barnet skal opnå som skolebarn, studerende og voksen. Derfor er det så vigtigt, at vi som voksne er både bevidste om og i stand til at skabe nogle rammer, der giver barnet det bedst mulige forudsætninger for at komme godt i gang med at lære.

 

Sprog&Legs fokus er:

  • Efteruddannelse, rådgivning og foredrag om børns sprogtilegnelse 0-6 år.
  • Udvikling og salg af sprogstimulerende bøger, materialer og legetøj
  • Udvikling af aktiviteter og materialer, der understøtter praksis omkring børns sprog, leg og læring


Firmaet er stiftet i 2007 af Ulla Flye Andersen, der er tale- og sprogkonsulent med Master i sprogtilegnelse. 

Læs mere om os, der arbejder i Sprog&Leg her

Vi har til huse i en gammel købmandsbutik i byen Vitten, der ligger nord for Aarhus. 

  • AT UDVIKLE SPROG ER NOGET AF DET VIGTIGSTE, DER SKER I ET BARNS LIV
  • DEN BEDSTE LÆRING SKER GENNEM LEG
  • DEN VOKSNE HAR ALTID ANSVARET FOR SAMSPIL MED BARNET
Kids-i-kuffert-100
vitten