Ulla Flye Andersen

Ulla Flye Andersen

Jeg er tale- og sprogkonsulent med speciale i sprogtilegnelse. I 2001 udarbejdede jeg den første sprogkuffert til Hammel Kommune, mens jeg var ansat som talepædagog. De erfaringer, vi gjorde, og den succes, vi oplevede med at arbejde med sprogkufferterne, gjorde, at jeg i 2007 etablerede Sprog&Leg for at satse på udvikle mere af denne type materiale – og for at tilbyde kurser og foredrag i børns sprogtilegnelse.

Udover at være kursus-/foredragsholder, har jeg supervisions- og konsulentopgaver ved kommunernes dagtilbudsafdeling, daginstitutioner og dagplejen. Jeg tilbyder også privat undersøgelse og undervisning af børn (op til ca. 6-7 år).

Ulla_Flye

2019

2019

2017

2009

2007

2007

2005-2007

2001

1998-2007

1993-1998

Advisory Board medlem - Bibliotekernes Sprogspor

Certificeret formidler af "It Takes Two to Talk" fra The Hanen Centre

Certificeret formidler af " Sprog i samspil" (Learning Language and Loving It) fra The Hanen Centre 

Master i Sprogtilegnelse

Selvstændig talepædagog

Tilknyttet Taleinstituttet i Århus

Med i revideringen af Den Bornholmske sprogscreening

2001 Indført sprogscreening i Hammel kommune. Sprogscreenet flere end 400 børn

1998-2007 Talepædagog i Hammel Kommune

1993-1998 Pædagog i skolefritidsordning og børnehave Medlem af Audiologisk Forening og Foreningen af tale-hørelære i Folkeskolen