Privat praksis

Råd og vejledning - barnets sprogudvikling

Sprog&Leg tilbyder også rådgivning til forældre og institutioner om forskellige områder af barnets sproglige udvikling. 

Du kan booke samtaler med vores to fageksperter:

Ulla Flye Andersen

Ulla er Sprog&Legs stifter og direktør. Hun er uddannet talepædagog med en master i sprogtilegnelse.

Ulla har sprogvurderet mere end 500 børn, vejledt forældre og fagfolk i opfølgende indsats samt undervist og holdt kurser for forældre og fagfolk i mere end 20 år. 

Ulla brænder især for den helt tidlige indsats i 0-3 års området, men undersøger også børn med fx udtalevanskeligheder.  


Læs mere om Ulla    

Ulla_Flye

Trine Bluhme

Trine er Master i Sprogtilegnelse fra SDU og har en Diplomuddannelse i Specialpædagogik og en læreruddannelse. Hun er certificeret formidler af "Sprog i samspil" og "To skal der til” fra The Hanen Centre. 

Trine er tale-hørekonsulent med adskillige års logopædisk erfaring. Hun har bred erfaring med undervisning af pædagoger og lærere, afholdelse af kurser, censorarbejde, som projektdeltager i forskning mm. - primært inden for sprogtilegnelse og sprogmiljøer i dagtilbud og skole.

Trine er tilknyttet Sprog&Leg som ekstern partner.

trine-bluhme