Trine Bluhme

Trine Bluhme

Talepædagogisk undersøgelse og undervisning

Trine undersøger og underviser børn med forskellige sproglige udfordringer. Hun er en erfaren og veluddannet tale-hørekonsulent, der har undersøgt og undervist mange børn samt udviklet materialer, deltaget i forskningsprojekter og undervist bl.a. på logopæd-/talepædagoguddannelsen.

Hun er optaget af at tilpasse den talepædagogiske indsats til det enkelte barn og med spil og leg skabe motivation hos barnet, da motivation er helt afgørende for barnets udvikling og overvindelse af eventuelle sproglige udfordringer. Indsatserne tager udgangspunkt i anerkendte talepædagogiske metoder, der har dokumenteret effekt.

Ydelser

Jeg tilbyder testning i relation til sproglige vanskeligheder og talepædagogisk undervisning af børn og unge op til 15 år. Det kan dreje sig om udtalevanskeligheder, sproglig forsinkelse eller bredere sproglige vanskeligheder, der f.eks.kan indebære vanskeligheder med at tilegne sig nye ord og begreber, forståelse af komplekst sprog eller sproglig hukommelse.

Jeg tilbyder derudover vejledning på baggrund af testning eller de sprogvurderinger, som barnets daginstitution eller skole har udarbejdet. For de yngste børn kan det også dreje sig om en mere dynamisk tilgang til vurdering, hvor vi i leg med barnet afprøver forskellige understøttende sprogstrategier, som jeg viser og vejleder i efterfølgende.

Testning og undervisning foregår i jeres hjem eller et andet sted, I har til rådighed, i en af følgende kommuner: Aarhus, Norddjurs, Favrskov, Randers.

Alle priser er inkl. moms, forberedelse og kørsel.

Jeg tilbyder følgende:

  • Talepædagogisk testning af børn og unge op til 15 år inden for udtale, sprogforståelse, ordforråd, sætningsopbygning og bøjninger.
  • Udredning for udviklingsmæssig sprogforstyrrelse/DLD (Developmental Language Disorder) hos børn fra 6 år.
  • Talepædagogisk undervisning af børn og unge op til 15 år
  • Vejledning ud fra tests, sprogvurdering, observation, videooptagelse eller andet

Undersøgelser

Udtalevanskeligheder

Indledende samtale, sproglydstest og gennemgang af resultatet inkl. vurdering af behovet for indsats.

Pris:
1300 kr.

Skriftlig vurdering i tillæg til ovenstående.
Pris: 600 kr.

Undersøgelse af andre sproglige områder 

(ordforråd, sætningsopbygning, bøjninger, sprogforståelse)

Prisen er afhængig af barnets alder, omfanget af vanskeligheder og hvor mange sproglige områder, der skal undersøges.

Typisk vil en indledende samtale, to tests og gennemgang af resultatet med en kort vejledning have en pris på 1600 kr

Skriftlig vurdering i tillæg til ovenstående.
Pris: 600 kr.

Kontakt Trine for en snak om, hvad der er behov for.

Udviklingsmæssig sprogforstyrrelse/DLD

Har du mistanke om, at dit barn kan have en udviklingsmæssig sprogforstyrrelse, i fagsprog kaldet DLD (Developmental Language Disorder), kan jeg medvirke til at afdække dette, hvis dit barn er 6 år eller ældre.

Et undersøgelsesforløb indebærer en grundig indledende samtale, testning over to eller tre gange, gennemgang af resultatet samt en skriftlig vurdering.

Pris: 4000 kr.

Undervisning og vejledning

Undervisning af barnet vil kunne indeholde et element af vejledning til den forælder eller bedsteforælder, der overværer undervisningen, hvis det ønskes.

Talepædagogisk undervisning á 45 min (kun efter forudgående undersøgelse).
Pris: 650 kr.

8 x talepædagogisk undervisning á 45 min (kun efter forudgående undersøgelse).
Pris: 4800 kr. (600 kr. pr. gang)

Andet

Øvrig vejledning og andre ydelser har en timepris på 850 kr.

trine-bluhme

Kontakt

Mobil: 3031 3359

Send Trine en mail

Om Trine

Trine er Master i Sprogtilegnelse fra SDU, og hun har en Diplomuddannelse i Specialpædagogik og en læreruddannelse. Hun er certificeret formidler af "Sprog i samspil" og “To skal der til” fra The Hanen Centre. 

Trine er tale-hørekonsulent i Syddjurs Kommune og har adskillige års logopædisk erfaring. Hun har derudover bred erfaring med undervisning af pædagoger og lærere, afholdelse af kurser, censorarbejde, som projektdeltager i forskning mm. Alt sammen omhandlende sprogtilegnelse og sprogmiljøer i dagtilbud og skole.