Fagfolkene siger ...

test

Sprog&Leg arbejder sammen med offentlige institutioner om at forbedre sprogarbejdet med de 0-6-årige. Herunder er en række af de kommuner, som vi har samarbejdet med:

 • Aabenraa
 • Aarhus - READ - læs casen
 • Faxe - læs casen
 • Fredensborg
 • Frederiksberg
 • Frederikssund
 • Glostrup - læs casen
 • Greve

  "Jeg har med stor glæde deltaget i dine kurser omkring Rambøll sprog i Greve kommune. Jeg var og er meget inspireret af dine oplæg og er selv nu gået i gang med at indføre diverse sprog og skriftsprogsstimulerende tiltag i min institution.”
  - Selma Hansen, Greve Kommune.
 •  
 • Haderslev - læs casen
 • Helsingør
 • Herning - læs hele casen

   ”Det er en fornøjelse at have Ulla Flye Andersen som underviser. Vores dagplejere får koblet teorien helt ind i deres praksis, og Ulla justerer sig altid efter situation og forhold, så der er tid til at tale om og behandle de emner, der tages op.

  - Kirsten Laugesen, Dagplejen, Herning Kommune, om projektet "Sprogmester"

 • Horsens
 • Kalundborg - læs casen
  Sprogprojektets formål var at arbejde fokuseret med den sproglige indsats gennem et særligt tilrettelagt projektforløb i Børnehusene Buldervang.

  "Tak for en inspirerende aften til vores forældremøde i torsdags. Jeg er sikker på, at forældre og medarbejdere endnu engang fik gode ideer med sig hjem.”
  - Stine Grue, Kalundborg Kommune

 • København

  "Certificering af alle dagplejere i Leg med sprog i København har højnet både det faglige niveau og den enkelte dagplejers bevidsthed. Praksis og teori er blevet koblet sammen, så den enkelte dagplejer er godt klædt på til at støtte barnets sprogtilegnelse..." Læs mere i casen
  Dagplejeleder Ulla Hansen
 • Lejre

  "Dagplejerne har været glade for undervisningsformen. Vekslen mellem teori/oplæg og selv at skulle arbejde med sproget/legen har været rigtig god.
  Det har været godt at gå hjem med noget konkret, så som udfyldte folder til dialogisk læsning og et par bøger som man har kunne begynde med lige når man komme tilbage fra kurset og alt læring  stadigvæk var dugfrisk. Det, jeg oplever, at dagplejerne bruger allermest, og som er mest synligt, er dialogisk læsning. Mange har taget specielt Kaj-bøgerne til sig. De er super gode at tale ud fra, og det er nemt at finde fokusord og ting, der skal bruges. Mange har også lavet ordkort/navnekort og er blevet overrasket over, hvor hurtigt børnene genkender ordene."
  - Charlotte Hove, Dagplejepædagog Lejre Kommune 

 • Lemvig

 • Odder

  "Kære Ulla! Jeg vil sige tak for sidst. Jeg har fået mange fine tilkendegivelser fra forældrene på baggrund af dit oplæg. De siger, det var nemt at forstå, og at det havde givet stof til eftertanke, så det var jo dejligt. Når vi i Odder kommune skal i gang med vores ”sprog-projekt” tænker jeg, at der skal være et oplæg for forældrene, og til det vil jeg anbefale, at de tager dig ind.”
  - Jeanette Dalum, Daginstitutionsleder i Odder Kommune

 • Odsherred
 • Ringsted

 • Silkeborg 

  "I forbindelse med udvælgelsen af materialer til Sproggaven valgte vi at invitere Ulla Flye Andersen fra Sprog&Leg ind i processen. Ullas input var med til at kvalificere det endelige valg af materialer til vores målgruppe. Sprog&Leg har i forbindelse med købet af materialer leveret fint illustrerede sange, rim og remser. Dialogen med Sprog&Leg har under hele processen været nem og konstruktiv." 
  - Helle Wrang Klinge, Ledende tale-hørekonsulent, Silkeborg Kommune

  Læs om Sproggaven på Silkeborg Kommunes hjemmeside

  Læs artikel fra Midtjyllands Avis (pdf)

 • Skive

  "Hej Ulla! Mange tak for en super god dag. Jeg tror, alle er gået beriget hjem. Du er en god formidler. God til at uddrage og stille skarpt på det vigtigste og formidle det på en enkel måde, således at alle forstår, hvad du mener."
  - Kirsten Wæhrens,  Ledende tale-hørekonsulent PPR, Skive Kommune 

 • Stevns

  "Vi har i mange år haft stor glæde af at have Sprog&Leg ude og holde oplæg. Vi har følt os inspireret og fået udvidet vores viden om sprogvurderingen og børns sproglige udvikling generelt, altid med udgangspunkt i den seneste udvikling og forskning på området. Det er på det varmeste, at vi kan anbefale at booke dem til et oplæg, da vi har erfaret, at det sår mange gode sprogfrø ude i vores institutioner." 
  - Jeanne Windsmose Christensen, Talehørekonsulent, Stevns Kommune
 • Syddjurs

  Syddjurs kommune har holdt et kursusforløb om Ny Sprogvurdering 3-6 for fagpersonalet i dagtilbud og børnehaveklasse.

  ”Vi har med forløbet haft fokus på, at temadagenes indhold skal være praksisnær undervisning som indeholder både teoretisk viden og praksis erfaring. Sprog&Legs kursusdage givet et generelt løft af lederes og medarbejdernes viden om sproglig udvikling og sprogvurderingen. Vi ser en øjeblikkelig ændring i praksis efter kurset, hvor medarbejderes tilgang til arbejdet med sprog ændres. Nye tiltag sættes i værk og booster arbejdet med den sproglige udvikling.

  Vi har brugt Sprog&Leg til flere kurser og temadage. Ulla Flye Andersen er en meget levende og dygtig formidler, som smitter med sit engagement og lyst til at arbejde med den sproglige udvikling. Ved andet forløb af temadage, har Ulla været rigtig dygtig til at koble nyt med den viden hun formidlede på det tidligere kursus, og dermed bygge ovenpå. deltagerene kommer hjem med masser af viden og konkrete input, som kan anvendes i praksis.”
  - Lene Fuglsang Buhl, Faglig leder, Specialpædagogisk Team, Syddjurs Kommune


  “Jeg har fået tre topmotiverede og meget engagerede medarbejdere tilbage fra din kursusdag. 
  1000 tak for det! :-)"
  - Institutionsleder Pia Jørup, Syddjurs Kommune om dagskursus om “Dialogisk læsning”


 • Thisted
 • Varde
 • Vejen
 • Viborg
 • Vordingborg dagpleje - læs casen

  Vi har læst den gode historie om mis med de blå øjne. Vi synes, det har været fantastik at have kufferten med hjem. Pigerne og Victor, deres storebror på 4 år, elsker at have sprogkufferten med hjem på weekend. Vi har snakket meget om dyrene og vi fik også talt om naboens meget tykke kat Hudson.” 
  Forældre til tvillingerne Alberthe og Laura på 2,5 år, juli 2017.
    

 

 
 
Kortet herunder er under udarbejdelse og vil løbende blive opdateret med vores samarbejdsprojekter.

  

Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386