Downloads

Materialer til print og kopiering

Som medlem har du adgang til en lang række materialer, som du kan printe, kopiere og bruge i praksis.


Du kan på siderne herunder finde materialer inden for disse tre områder:

Faglige redskaber - fx skemaer, vejledninger og plancher

Inspiration til sprogarbejdet - fx sange, lege og aktiviteter

Bogfoldere til udvalgte bogtitler - inspiration til dialogisk læsningBemærk at Sprog&Leg har ophavsret på mange af materialerne, så derfor gælder der de samme regler for kopiering og anvendelse som ved trykte materialer. Vi takker på forhånd for, at du indberetter til Copydan, når du printer, kopierer og uddeler materialerne.