Børns sprogtilegnelse

Børns sprogtilegnelse

Det at udvikle sprog er noget af det vigtigste, der sker i et barns liv. Med sproget følger både vores identitet, vores verdensopfattelse og vores tilhørsforhold til fællesskabet.

Sprog er ikke noget, der bare kommer af sig selv. Barnet udvikler sit sprog i et tæt samspil mellem sine medfødte sproglige forudsætninger (opmærksomhed, koncentration, hukommelse) og de input, det modtager fra omverdenen.

Læs også om Forudsætninger for sprog og læring


Når vi arbejder bevidst og aktivt med at stimulere det lille barns sprog, så giver vi barnet de absolut bedste forudsætninger for dets videre udvikling – både intellektuelt, socialt og emotionelt.

Her i denne sektion af vores site kan du læse om børns udvikling af sprog inden for følgende områder:


Du finder her viden om, hvad der kendetegner den normale udvikling inden for disse områder.
 

Du kan også finde mere viden om sproglige udfordringer inden for de forskellige områder af børns sprog her: 

Læs mere om Sproglige udfordringer  

  • AT UDVIKLE SPROG ER NOGET AF DET VIGTIGSTE, DER SKER I ET BARNS LIV
  • DEN BEDSTE LÆRING SKER GENNEM LEG
  • MENTAL ROBUSTHED STYRKER BARNETS EVNE TIL AT LÆRE
sprogtilegnelse

Links

Materialer til download