Literacy og numeracy

Literacy og numeracy

Literacy dækker over barnets begyndende interesse for skriftsprog

Begrebet literacy handler om barnets forudsætninger for at tilegne sig mere formelle færdigheder inden for læsning og skrivning. Denne del af barnets sproglige udvikling kalder vi også ”tidlig literacy” (eller preliteracy) dvs. før-skriftlige kompetencer.


Tidlig skrift - ikke tidlig skole

Tidligere mente man, at skriftsproget først skulle præsenteres for børn omkring deres skolestart. I dag ved vi, at udviklingen af skriftsprog og læsning bør starte langt tidligere. Det er dokumenteret, at børn, der tidligt og på en meningsfuld måde stifter bekendtskab med skriftsproget, får en mere positiv læse- og skriveudvikling.

Det er vigtigt at bemærke, at der på ingen måde er tale om skolefærdigheder, når vi arbejder med førskolebarnets skriftsproglige kompetencer, Literacy. Der er altså ingen forventning om, at 3-6-årige kan læse, stave eller skrive læselige bogstaver. At arbejde med børns skriftsproglige færdigheder handler om at rette deres opmærksomhed mod, hvad skrift og bogstaver er – og om at styrke deres lyst til at lege med skrift, fx ved at legeskrive bogstaver og legelæse bøger og tekst. Derfor skal ALLE barnets forsøg med skrift anerkendes.

Synligt sprog

Det talte sprog er usynligt, så når vi retter børns opmærksomhed mod skrift, oplever de, at ord også kan være synlige og konkrete. De får dermed forståelse for, hvordan man kan bruge det skrevne sprog, på samme måde som de lærer om talens brug, når vi snakker med dem.

Når børn kigger på et billede af en ko, er det som udgangspunkt ligeså logisk for dem, at det skrevne ord KO hænger sammen med billedet, som at lyden af ordet ”ko” gør. At blive opmærksom på skriftens funktion hjælper faktisk børnene med at få en oplevelse af, hvordan sproget hænger sammen.

At kunne begå sig skriftsprogligt handler altså helt konkret om at forstå, hvordan skrift fungerer, og hvad vi bruger den til. Det omfatter kendskab til læseretning, forståelse af hvornår ord, sætninger og sider slutter og begynder og i det hele taget en forståelse for, hvordan man orienterer sig i en skriftsproglig sammenhæng.


Håndskriften er vigtig

Børn lærer gennem kroppen og gennem erfaringer - det gælder også med skrift. Derfor er der stor forskel på, om vi lærer alfabetet at kende udelukkende gennem øjnene, ørerne og et tryk på et tastatur ... eller om vi også gentagne gange leger med at forme bogstaverne sanseligt og rytmisk med hånden. Forskning viser, at læringen sker bedst ved at inddrage den kropslige bevægelse.


Artikel: Hvad skal vi med håndskriften, når vi kan swipe?

HUSK! Flersprogede børn er også flersprogede på skrift! Se videoen om bi-literacy i børnehaven her til højre på siden. Du kan også downloade og print to små skilte, der hhv. byder VELKOMMEN og siger GODDAG på flere sprog. 


Numeracy

Har du talt med børnene om: hvem er højest?, hvem kan løbe hurtigst?, hvem er ældst? hvem har fødselsdag først? Hvor mange rosiner har du tilbage? Hvis du kan svare ja til ovenstående, så er numeracy allerede en del af din praksis. 

Tidlig numeracy handler om at understøtte opmærksomheden på matematiske fænomener i hverdagen og gennem leg, give alderssvarende svar og input, der styrker den. Når børn på den måde tidligt stifter bekendtskab med matematik, har de et meget stærkere fundament for at lære at bruge det i skolen.

Det er ikke unaturligt for børn at tælle og udregne ting, fra de er helt små. Vi har som mennesker en naturlig nysgerrighed og sans for matematik, som er helt grundlæggende for vores udvikling. Det gælder udover tal, tælleremser og regning, bl.a. også opfattelse af former og geometri, vægt, mængde- og længdeforhold samt tidsregning og -angivelse.

Når vi tidligt inviterer børn til at eksperimentere med matematik er det med afsæt i begrebet tidlig numeracy. Det dækker over den proces, hvor barnet som et naturligt led i dets interaktion med omverdenen, begynder at opdage og afprøve matematiske fænomener. Ordet tidlig henviser til, at numeracy, dvs. kendskab til hverdagens matematik, er noget, der begynder i de tidlige leveår.


Find ideer til sprogarbejdet med skrift og tal i praksis her: 


Synligt skriftsprog og leg med tal