Ordforråd

Ordforråd - udvikling

Barnets ordforråd er den samlede mængde af ord, som barnet behersker. Det giver derfor nærmest sig selv, at jo mere varieret og nuanceret et sprog, barnet oplever i sine omgivelser, desto større vil dets ordforråd blive. Tilegnelsen af ord og begreber er central for barnets generelle sprogtilegnelse. Når barnet siger de første ord, er det resultatet af en lang proces, som faktisk startede allerede før barnet blev født.

Det er meget forskelligt, hvornår børn siger deres første ord, men de fleste børn begynder at sige nogle få ord, når de er omkring 10-12 måneder. Det er dog stadig helt normalt, at nogle siger ord både tidligere og senere end det. Omkring 1 årsalderen har har ca. 50% sagt deres første forståelige ord. De første ord, barnet siger, er ofte ord for ting, personer eller dyr, som betyder noget for barnet eller er en del af barnets nære hverdag. Bor det på en gård, kan det være traktor og dyrenavne. Hvis barnet er optaget af biler eller dukker, vil det være de ord, barnet er interesseret i og bruger.

Inden for normalfeltet er der stadig rigtig stor forskel både på, hvornår børn forstår de første ord, og hvornår de siger det første ord.

De langsomste:

forstår ved 8 mdr. nogle få ord og ved 20 mdr. 100 ord

siger ingen ord ved 16 mdr. og ca. 360 ord ved 36 mdr.

De hurtigste:

forstår 50 ord ved 8 mdr. og 350 ord ved 20 mdr.

siger ca. 80 ord ved 16 mdr. og 725 ved 36 mdr.

Ordforråd har at gøre med ords indholdsmæssige betydning. Om et ord er ental eller flertal, i nutid eller datid osv. spiller også ind på et ords betydning. Til ordforrådet hører derfor også grammatiske regler. Når et barns ordforråd skal vurderes, betyder det imidlertid ikke noget, hvordan barnet udtaler ordene.

I begyndelsen af børnehavealderen kan mange børn endnu ikke producere lange ord. De laver derfor typisk reduceringer, som når elefant bliver til ´fant, giraf blier til "raf", agurk bliver til "gurk". Denne reduktion af stavelser bør dog ophøre om 3,6 år. Reduktion af stavelser kan også være en udtryk for en hørenedsættelse.

Den vigtigste faktor for udviklingen af et veludviklet og varieret ordforråd, er nærværende voksne, der handler aktivt sammen med børnene, som sætter ord på det barnet/børnene er optaget af og udfordrer børnenes nysgerrighed og spørgelyst.

Det er vigtigt at huske, at når et barn fx kalder sin far for ”oas”, hver gang det ser ham, så er det et ord for barnet, det er bare udtalt på måde, der er mere ligetil for barnet. Derfor bør det tælle med som en del af ordforrådet.

Læs også om

Ordforråd - udfordringer 

Materialer der understøtter ordforrådet