Sætningsopbygning

Sætningsopbygning - udvikling

Børns udvikling af evnen til at danne sætninger løber parallelt med ordforrådet, men der skal dog en vis mængde ord i forrådet, ca. 150, før de første egentlige sætninger dukker op.

Børn begynder ofte at sætte ord sammen omkring 2-års alderen, men der vil dog som på alle andre områder af barnets udvikling være en stor variation. Mellem 2 og 4-årsalderen vokser sætningslængden markant fra to ord til syv ord eller mere, og mellem fire og fem år begynder barnet at bruge ord som ”men”, ”fordi” og ”hvis”. 

Det er også i udviklingen af sætningsopbygningen, at barnet begynder at stille spørgsmål og bliver opmærksom på, at ordenes rækkefølge og betoning samt sætningers intonation har betydning. Det er en ret kompleks læring at begynde at forstå, at de samme ord skifter betydning alt efter, hvordan man sætter dem sammen, og hvordan man betoner dem. 

Milepæle for sætningsopbygning

 • 20 - 24 mdr. - begynder at sætte enkelte ord sammen
 • 2 år - bruger korte, ufuldstændige sætninger med enkelte bøjningsendelser på ord.
 • 3 år - taler i hele sætninger.
 • 4 år - kan sætte sætninger sammen til kortere, erfaringsbaserede historier.
 • 5 år - konstruerer sætninger med ”men”, ”fordi” og ”hvis”.
 • 6 år - kommunikerer i sætninger til forklaringer og med socialt formål.

  saetningsopbygning

  Links

  Materialer til download

  Fakta om sætningsopbygning (PDF)