Sprogforståelse

Sprogforståelse - udvikling

Sprogforståelse dækker helt basalt over, at barnet forstår, at der er sammenhæng mellem de lyde og ord, de hører, og deres omverden – samt at de forstår, hvordan de reagerer relevant på sprogets indhold.

Et barn vil typisk forstå en masse ord og deres betydning, før de selv begynder at tale. Tommelfingerreglen siger, at de forstår de første ord omkring et halvt år gamle, inden de selv begynder at sige det. Der er altså en lang periode, hvor lyde bearbejdes og får mening, inden barnet bruger ordet aktivt. Du vil derfor kunne se et barn reagere på noget, du siger, fx: ”Nu kommer far”, og barnet kigger mod døren.

Det kan være svært at få øje på, om et barn mellem 1,6 til 5 år har forståelsesmæssige udfordringer. Et barn kan sagtens udvise god sprogforståelse i dagligdagen, men måske er barnet i virkeligheden god til at aflæse situationer, eller til blot at følge det, de andre børn gør. Sprogforståelsen kan derfor kun vurderes på, om barnet reagerer relevant på spørgsmål, hvor det ikke umiddelbart kan gætte sig til et svar ud fra den givne situation.

Børn skal røre, gøre, føle, mærke, smage, osv. for at forstå, så derfor skal I ikke blot tale sammen om konkrete situationer. Barnet skal have mulighed for at gøre sig konkrete erfaringer med de ting, I taler om.

Hvis et barn har sproglige vanskeligheder, der relaterer til sprogforståelsen, kan det ofte have problemer med at fastholde opmærksomheden i aktiviteter. Barnet kan også have svært ved at handle hensigtsmæssigt ud fra selv simple instrukser og beskeder, simpelthen fordi det går glip af betydningen af det, der bliver sagt. Derfor kan barnets samspil med andre børn og voksne også være påvirket, hvis ikke barnet føler sig forstået eller har svært ved at udtrykke følelser og intentioner.

Milepæle for sprogforståelse

 

1 år              Barnet kan afkode andres intention

2 år              Barnet forstår ca. 230 ord

3-4 år          Barnet forstår 1.200-2.000 ord eller flere

4-5 år          Barnet forstår 10.000 ord eller flere

5-6 år          Barnet forstår ca. 13.000 ord

6-7 år          Barnet forstår 20.000 ord eller flere

 

sprogforstaaelse_1

Links

Materialer til download

Fakta om sprogforståelse (PDF)