Fælles opmærksomhed

Fælles opmærksomhed

Dyade

I dag betragter vi det nyfødte barn som et socialt individ. Det helt lille barn og omsorgspersoner indgår i et dyadisk forhold, hvor barnet og den voksne er gensidige opmærksomme i deres ansigt til ansigt interaktion. Det gensidige blik er vigtigt i disse tidlige interaktioner, da de regulerer kontakten, og det gør det muligt for både barnt og den voksne at være aktive i samspillet.

I den tidlige ansigt til ansigt interaktion påvirker den voksnes respons barnets udvikling af de områder, som har betydning for dets kommunikative udvikling. I de første måneder indgår barnet enten i interaktion med omsorgspersonen eller undersøger verden, men der er ikke kobling mellem disse tre. 

Triade

Omkring 7-9 måneders alderen taler man om en begyndelse på en tilsigtet kommunikation, af Tomasello kaldet "9 måneders revolutionen".

Her bliver fælles opmærksomhed grundlaget for barnets kommunikation og sampil. Fælles opmærksomhed er barnets evne til at kunne holde sin egen opmærksomhed mod noget tredje, og dirigere andre opmærksomhed mod det fælles tredje. 

Fælles opmærksomhed er kendetegnet ved at barnet og den voksne begynder at indgå i et triadisk samspil, hvor barnet og den voksne har deres fælles fokus mod og en tredje person, en genstand eller handling i et koordineret samspil. Når barnet oplever en voksen pege, begynder barnet nu gradvist at forstå, at pegning henviser til noget bestemt. Denne ændrede forståelse kommer til udtryk ved, at barnet ikke blot kigger på det den voksne peger på, men barnet begynder nu også at forstå, at både den voksne og barnet er optaget af det samme, og kigger tilbage til den voksne. 

Denne "revolution" tolker mange forskere som, at barnet begynder at forstå, at den voksne kan rette sit fokus på noget i verden, at barnet selv kan rette sit fokus på noget i verden, og at både barnet og den voksne kan være optaget og kommunikere om den samme person, genstand eller handling. 

Der er særlig positiv sammenhæng mellem fælles opmærksomhed og ordforråd. Situationer for barnet tilbragt i fælles opmærksomhed har en tæt positiv påvirkning af barnets ordforråd omkring 2-års alderen.

Når der er denne særlig positive sammenhæng mellem fælles opmærksomhed og ordforråd er det fordi der bliver en kobling mellem det den voksne peger på og de ord, som bliver sagt. I starten vil ordene dog kun opfattes som lyde, men altid de samme lyde "ja, det er en KAT", og barnet og den voksne kigger på en kat eller et billede af en kat.

Modsat får manglende fælles opmærksomhed stor negativ betydning for barnets udvikling for at forstå og sige ord. Hvis ikke barnet forstår, at der en sammenhæng mellem det den voksne peger på og det ord den voksne siger.

Omkring samme tidspunkt barnet begynder at udvikle fælles opmærksomhed begynder det også at  forstå de første ord. Du kan læse mere om sprogforståelse her.