Sproglige udfordringer hos flersprogede børn

Sproglige udfordringer hos flersprogede børn

Det giver ofte anledning til bekymring, hvis barnet har svært ved at udtrykke sig på ét af sprogene. Det betyder også, at forældresamarbejdet er særligt vigtigt, når I skal vurdere sproget hos et barn med flere sprog. Det er vigtigt, at I som voksne ikke tolker, at barnet ikke har noget sprog, fordi det ikke siger noget på dansk.

Hvis et barn er i gang med at lære dansk, er det normalt, at det forstår ordene, før det selv bruger dem. Vi kan se helt det samme hos etsprogede børn. Når et barn derimod har udfordringer på begge sprog, bør det give anledning til en nærmere undersøgelse. Her bør man kontakte en logopæd

Børn med sproglige udfordringer, der vokser op med flere sprog, skal altså ikke have en anden ”medicin” end børn, der vokser op med ét sprog, måske skal de bare i en periode have lidt mere ”medicin”.


Vær altid opmærksom på disse områder:

 • Forældrenes læse- og skriveforudsætninger.
 • Barnets sprogtilegnelse på modersmålet og begge sprog.
 • Barnets livshistorie og oplevelser op til jeres møde med det.

SKEMAER TIL UDREDNING

I forbindelse med logopædisk udredning af flersprogede børn, kan det være en udfordring at vurdere, hvorvidt der er tale om en sprogforstyrrelse eller et andetsprog i udvikling.

Derfor har en gruppe canadiske forskere udviklet to spørgeskemaer, der har vist sig brugbare til formålet:

 • "The Alberta Language Development Questionnaire (ALDeQ)"
  der kan bruges til at indsamle informationer om barnets generelle såvel som sproglige udvikling
 • "The Alberta Language Environment Questionnaire (ALEQ)"
  der kan bruges til at indsamle informationer om barnets sprogmiljø.
De to spørgeskemaer er blevet oversat til dansk af to specialestuderende ved Audiologopædi på SDU og afprøvet i dansk logopædisk praksis med hjælp fra en række praktiserende logopæder.

De danske versioner af spørgeskemaerne har fået titlerne hhv.:

 • "Forældrespørgeskema om flersprogede børns sprogudvikling (FFSU)"
 • "Forældrespørgeskema om flersprogede børns sprogmiljø (FFS)".

Spørgeskemaer inkl. vejledning stilles gratis til rådighed for forskere og praktikere og kan downloades via SDU's hjemmeside. Find link her til højre på siden. Her finder du også link til en podcast, hvor de to specialestuderende præsenterer skemaerne.