Sprogforståelse

Sprogforståelse - udfordringer

Sprogforståelse dækker over et barns forståelse af sproget, og det involverer kendskab til ords betydning og forståelse af sætninger.

Vanskeligheder med sprogforståelse skyldes således et lille kendskab til ord og begreber og vanskeligheder med at uddrage mening af ord, der er sat sammen til sætninger.

Nogle kendetegn ved vanskeligheder ved sprogforståelsen kan være, at barnet 

  • ikke virker til at lytte, når man taler til det
  • ikke forstår kollektive beskeder
  • ikke har så stor interesse for højtlæsning
  • har svært ved at forstå betydningen af ord og sætninger
  • har svært ved at forstå komplekse sætninger
  • har svært ved at følge instruktioner
  • falder fra og er måske urolig i situationer med meget tale som f.eks. samling.

Barnets samspil med andre børn og voksne kan også være påvirket.

Børn med sprogforståelsesvanskeligheder kan umiddelbart virke til at forstå mange af de beskeder, der gives i hverdagen, men børnene er imidlertid ofte gode til at aflæse, hvad de andre børn gør og følge dem eksempelvis på badeværelset for at vaske hænder eller gå i garderoben og tage overtøj på.

For børn i skolealderen, kan udfordringer med sprogforståelse komme til udtryk ved, at de har svært ved at uddrage mening af skrevne tekster og lære nye faglige begreber. Barnet har måske ikke svært ved at afkode bogstaverne i en tekst, men det kan ikke forstå og redegøre for indholdet.

Udfordringer med sprogforståelse hænger ofte sammen med det produktive sprog, hvor et barn med sprogforståelsesvanskeligheder som regel også har et mindre ordforråd og taler i kortere sætninger end sine jævnaldrende.

At forstå og tale om et konkret indhold her og nu vil være nemmere for barnet fremfor at tale om hændelser, der allerede har fundet sted, eller noget der skal ske i fremtiden. Billeder og illustrationer kan hjælpe barnet til at forstå noget, der er foregået tidligere eller noget, der skal ske i fremtiden.

Mange gentagelser er centralt for børn med sprogforståelsesudfordringer. Derfor kan man med fordel tilrettelægge sprogarbejdet, så det giver børnene rige læringsmuligheder.

Udgangspunktet kan tages i dialogisk læsning, der er en veldokumenteret metode, og at lade læringsmiljøet indeholde elementer fra indholdet i den aktuelle bog, der læses.

Det kan gøres ved at fokusord fra bogen hænges op i et hjørne, der inviterer til dialog sammen med genstande, der også knytter sig til bogens handling. På samme måde kan voksenstyrede aktiviteter som samling også indeholde elementer og fokusord fra bogen. Herved giver man børn med sprogforståelsesudfordringer bedre mulighed for at tilegne sig ord og begreber.

Forberedelse og efterbehandling på aktiviteter som sanglege, læsning, ture og oplevelser er også værdifuldt for barnets. Syng, læs bogen, vis barnet billeder af det I skal lave og lad evt. forældre læse bogen hjemme, inden I gør det i børnegruppen. På den måde får barnet en forforståelse for det I skal læse eller opleve.

Materialer til sprogforståelse

Vis som Gitter Liste

1 vare

pr. side
Faldende orden
Vis som Gitter Liste

1 vare

pr. side
Faldende orden