Lydlig opmærksomhed (+rim)

Lydlig opmærksomhed - udfordringer

Milepæle for lydlig opmærksomhed:

2 år              Barnet kan skelne enkeltlyde.

3 år              Barnet kan eftersige remser (”Nede i fru Hansens kælder …”).

4 år              Barnet kan rime selv (”Hvad rimer på stige?” … ”Pige!”).

5 år              Barnet kan opdele og sammensætte ord/stavelser (is-bjørn).

6 år              Barnet kan opdele og sammensætte enkeltlyde/bogstaver (s-øm).

 

Et barn, der har udfordringer med lydlig opmærksomhed, har ofte svært ved et eller flere af følgende områder:

 • At skelne ord fra hinanden, så deres betydning giver mening.
 • At rime og forstå, hvad det vil sige at rime.
 • At holde rytmen i en remse og en sang.
 • At udpege genstande der rimer – eller finde ord, der ikke rimer blandt flere.
 • At høre stavelser – og skille stavelser fra hinanden.

OBS! Børn, der har eller har haft problemer med hørelsen i kortere eller længere tid, kan have udfordringer med at skelne sproglyde. Husk også – at kunne eftersige en remse, er ikke det samme som at kunne rime.

Læs mere om børn med hørenedsættelse her.

Tips:

Sådan hjælper I barnets lydlige opmærksomhed på vej

 • Leg lege, der træner børns evne til at lytte (ikke nødvendigvis til sprog)
 • Leg med sproget gennem rim og remser
 • Syng sange
 • Leg sproglege, hvor barnet skal identificere specifikke lyde i ord
 • Lav sjove/vrøvleord ved at bytte kendte lyde i ord ud med nye lyde (fx som i sangen om ”Tre små kinesere”)
 • Snak om bogstavernes lyde og evt. om lydrette ord
lydlig-opmaerksomhed

Links

Materialer til download