Ordblindhed

Ordblindhed (dysleksi)

Af Trine Bluhme, Tale-hørekonsulent i Syddjurs Kommune

Nogle børn har vanskeligheder med at lære at læse, når de kommer i skole, og forinden har de muligvis udvist vanskeligheder med at tilegne sig talesprog og før-skriftlige kompetencer på trods af, at de i øvrigt vurderes til at have gode forudsætninger for læring. Disse børn kan være i risiko for at udvikle dysleksi.


Hvad forstår vi ved dysleksi

Dysleksi, som man tidligere kaldte ordblindhed, er ”markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ordblinde har særlig svært ved ord, som de ikke har set før” (Elbro, 1992).


Mennesker med dysleksi har vanskeligheder med at koble sproglyde og bogstaver. Disse vanskeligheder skyldes grundlæggende problemer med fonologisk forarbejdning. I skriftsprogstilegnelsen giver det udfordringer med at opdele tale i de enkelte sproglyde og at få enkelte sproglyde til at smelte sammen til stavelser og ord.


Det vurderes, at 8% af børn i skolealderen har dysleksi, men i de første skoleår kan man ikke med sikkerhed afgøre, om et barn har dysleksi.


Der er sammenhæng mellem dysleksi og sprogtilegnelse, og børn, der udvikler dysleksi, har som regel også haft nogle udfordringer i den tidlige tilegnelse af sproget. Det kan have været fonologiske vanskeligheder eller forsinket udvikling af ordforråd og grammatik.

Tidlige tegn på dysleksi

I børnehavealderen er risikofaktorer og tidlige tegn på dysleksi:

 • Ordblindhed i familien
 • Sen til at tale
 • Lærer nye ord langsomt
 • Bytter rundt på lyde i ord, eller forveksler ord, som lyder næsten ens.
 • Svært ved at få styr på udtalen af ord med flere konsonanter (fx strømpe, springe, længst)
 • Svært ved hurtigt at benævne ord
 • Vanskeligheder med at huske sangtekster og at rime og remse
 • Lav interesse for bogstaver eller bøger

 

Det kan vi gøre

Det er især rigtig vigtigt at have fokus på det gode samspil mellem barn og voksen - og støtte forældre i at forstå vigtigheden af deres eget samvær med barnet. Samtidig skal der være fokus på at spørge ind til forældres evt. sproglige vanskeligheder, da der er øget risiko for ordblindhed hos børn af ordblinde forældre.  

I børnehaven kan man også arbejde forebyggende ved at styrke børns generelle sprogkompetencer og mere specifikt med at give dem interesse og forståelse for skriftsprog og bøger samt for før-skriftlige færdigheder som stavelsesopdeling, rim, begyndende kendskab til alfabetet og bogstavernes lyde. 


Læs mere om synligt skriftsprog

Læs mere om fysisk sprogmiljø

Find tips til forældre


Via link her til højre på siden kan du se en film om projektet Sproggaven, hvor man i Fredensborg Kommune har haft fokus på at arbejde med literacy i hverdagen.

Flere tips

 • Indret de fysiske rammer med skriftsprog, og lad det have en funktion i dagligdagen
   
 • Lav pædagogiske aktiviteter, der specifikt understøtter fonologisk opmærksomhed:
  • Klap stavelser i ord
  • Find ord der rimer
  • Snak om bogstaver og bogstavlyde, f.eks. i børnenes navne

 • Inddrag de børn, der har forældre med læseudfordringer, i ekstra dialogisk læsning, og informer forældrene om, hvordan de kan bruge bøger med deres børn.

Materialer til at understøtte sproglegen

Vis som Gitter Liste

5 varer

pr. side
Faldende orden
Vis som Gitter Liste

5 varer

pr. side
Faldende orden