Sætningsopbygning

Sætningsopbygning - udfordringer

  TIPS:

  Det helt lille barn:
  Tal i hele sætninger, selvom barnet ikke kan svare

  Vuggestue-/dagplejebarnet:
  Sange, rim og remser – med mange gentagelser, hvor sætnings­konstruktionen altid er den samme.

  Børnehavebarnet:
  Rollelege - frugtbutik: "Jeg vil gerne have 1 banan, og et æble" Spil vendespil "jeg vender en piger, der spiller bold" og billedlotteri "Hvem har......" "Jeg har..... " 

  Alle børn:
  Leg lege, hvor I bruger forholdsord som i, over, på, under, os … fx fugl-fisk-midtimellem

  Tal selv og svar i hele sætninger – hvis et barn spørger jer om noget, så svar ikke bare fx ”ja”, ”nej” eller ”i går”, men svar med en sætning: ”Ja, vi var på tur i skoven i går.”

  Stil spørgsmål og bed børnene fortælle om deres oplevelser. Vær konkrete – spørg fx ”Hvem legede du med på legepladsen i dag” frem for ”Hvad har du lavet i dag?”

  Dialogisk læsning med fokus på samtale.

  saetningsopbygning

  Links

  Materialer til download

  Fakta om sætningsopbygning (PDF)