Stammen

Stammen hos småbørn

Af Lillian Thybo

WHO definerer stammen, som:

"... en forstyrrelse i talerytmen, hvor personen præcist ved, hvad han vil sige, men i det givne øjeblik ikke er i stand til det pga. en ufrivillig gentagelse, forlængelse eller blokering af en lyd".

Det er ofte børn i 2-5 års alderen der, i forbindelse med den tidlige sproglige udvikling, begynder at stamme. Nogle børn stammer ganske let, mens andre har det mere besværligt med talen. For langt de fleste børns vedkommende ophører stammen dog efter et stykke tid.


Stammen - fakta i tal

0,7 procent af den voksne befolkning i den vestlige verden stammer.

4-5 procent har stammet på et eller andet tidspunkt i deres liv.

Der er flere drenge end piger stammer: Ved 2-5 årsalderen er der en ligelig kønsfordeling, mens fordelingen er 5:1 ved teenage- og voksenalderen.


Årsagen til stammen

Årsagen til stammen kendes ikke, men forskere mener, at flere forskellige faktorer spiller ind i stammens opståen og udvikling: både medfødte, tale-sproglige og psykosociale faktorer.


Samspillet mellem arv, tale-sproglige og psykosociale faktorer har afgørende betydning for, hvordan talen, sproget og kommunikationen udvikles. Flere forskningsresultater tyder på, at der er en vis arvelig disposition for stammen. Ofte tales der om, at stammen "løber" i familier. Sandsynligheden for stammen blandt nære slægtninge (dvs. forældre, børn, søskende) er tre gange så høj som den generelle risiko i befolkningen.

Der findes en udbredt misforståelse om, at børn kan blive smittet med ”stammen”. Bekymringen går på, at børn, der er ved at tilegne sig sprog, kan komme til at stamme, hvis de omgås andre børn eller voksne, der stammer, men det er der ikke belæg for.


Hvad er stammen

Stammen kan bestå af:

  • gentagelser af ord, dele af ord og hele sætninger, fx go-go-goddag.
  • forlængelser af lyd fx jeeeeeeg vil gerne….. eller S______ig mig lige…..
  • blokeringer fx j/ /eg vil gerne …….
  • grimasser og medbevægelser kan forekomme
  • angst, frygt og tilbageholdenhed kan blive overbygningen på stammen

7 gode råd til forældre og pædagoger i samvær med børn, der stammer:

1. Tal langsomt

2. Anvend en naturlig øjenkontakt

3. Tal efter tur

4. Lad barnet selv tale færdig: afbryd ikke

5. Undlad at give gode råd som: Tag det roligt osv.

6. Ros ikke flydende tale

7. Informer familie og omgivelser om stammen

7 gode råd til læreren i klassen:

1. Lad barnet selv tale færdig: afbryd ikke og vær en god lytter

2. Undlad at give gode råd som: Tag det roligt osv.

3. Vær rolig og tal langsomt i samtale med eleven

4. Hav fokus på indholdet i det der siges og ikke på stammen

5. Sørg for at klassekammerater og alle lærere har god viden om stammen

6. Turtagning i samtale er en hjælp for den der stammer. Det nedsætter sproglig pres.

7. Samtal jævnligt med den, der stammer, om hvordan han/hun har det med sin stammen, og hvordan man bedst hjælper/agerer ift. stammen

Hvis barnet har stammer, og eller nogle omkring barnet er bekymret, anbefales det, at man kontakter en pædagog i institutionen og bliver henvist til PPR, hvor en logopæd/talepædagog kan vejlede ift. stammen.

Joe Biden stammer også.

Han beskriver sin stammen sådan: ”jeg er en kluddermaskine”.

I videoen (engelsk) her til højre på siden fortæller han om sin stammen.

joe-biden