Børn i normal udvikling

Børn i normal udvikling (0-6 år)

At have fået et barn er sikkert én af de vigtigste ting, der er sket i dit voksne liv. Måske endda den vigtigste.

At udvikle sprog er til gengæld noget af det vigtigste, der sker i dit barns liv. Sproget er vores indgang til at forstå den verden, vi lever i, og til at omgås andre mennesker.

Din baby begyndte allerede at lære sprog ved at lytte til din stemme, mens han/hun lå i maven, og der er intet tidspunkt i barnets liv, hvor sproget udvikler sig så hurtigt som i 0-6 års alderen.

For de fleste børn sker den sproglige udvikling som en naturlig del af opvæksten og de erfaring barnet gør sig i takt med, at det udvikler andre færdigheder. 

Udvikler dit barns sprog sig så normalt?

Ligesom mange andre forældre bekymrer du dig måske over dit barns sprog og sproglige udvikling – og sammenligner måske barnets sprog med jævnaldrenes og søskendes.

Oftest er der dog ingen grund til bekymring ... heller ikke, selv om du oplever, at dit barn ikke taler så meget eller så godt som dets jævnaldrende. Børn udvikler sig forskelligt, og det gælder også i deres tilegnelse af sprog.


Her til højre kan du downloade "12 myter om børns sprog"


Alligevel er det som udgangspunkt helt fornuftigt at være opmærksom på, hvordan et barn udvikler sig rent sprogligt. De tydeligste tegn er nemlig ikke altid de vigtigste tegn.

Derfor er det vigtigt at vide, hvad du skal holde øje med – og hvordan du kan stimulere barnets sprog bedst muligt. Det gælder også, selvom dit barn ikke har sproglige vanskeligheder.

Dit barns sprog - dit ansvar

Sproget kommer nemlig ikke bare af sig selv. Børn tilegner sig sprog i tæt samspil med deres omgivelser, dvs. de mennesker og daglige rutiner, de møder hjemme og i dagtilbuddet.

Vi ved bl.a., at barnets evne til at lære at læse og skrive afhænger af, hvor godt et sprog barnet har inden skolealderen. Børn skal høre sprog for at lære sprog. Men børn lytter ikke kun til vores ord – de ser også på vores kropssprog og ansigtsudtryk, de bemærker, om vi er nærværende, og de lytter til vores stemmeleje.

Derfor spiller du som forælder en stor rolle for dit barns sprog - helt fra fødslen og langt op i skolealderen.

Læs også artiklen Forælder-faktoren

Din baby lærer sprog, når du:

  • sætter ord på de ting, han/hun prøver at fortælle
    med fx gråd, pludren og fagter
  • taler om det, I oplever sammen
  • holder øjenkontakt, lytter, svarer og giver tid
  • synger sange og siger remser
  • leger med din baby
  • læser bøger for ham/hende