Din indstilling til læring er vigtig

Din indstilling til læring er vigtig

Når dit barn skal lære nyt (både sprog og andre kompetencer) og udvikle sig, så kigger det på dig som voksen for - så at sige - at lære, hvordan man lærer. 

Derfor er dine overbevisninger omkring læring - og den måde, du støtter dit barn i at lære, helt afgørende for dit barns udvikling. 

Meget af den aktuelle danske forskning i børns udvikling fokuserer på, hvilken betydning forældres "mindset" (= overbevisninger) har for børns læring og udvikling. 

Man taler i den forbindelse om to forskellige typer af mindset/overbevisninger, som først gang blev defineret af den amerikanske forsker Carol Dweck i slutningen af 1990'erne.  

  • Fixed mindset
  • Growth mindset


Fixed mindset
 

Har man en overbevisning om, at intelligens, evner og talent er noget medfødt og dermed fastlåst, så har man det, der kaldes et "fixed mindset".

Børn, der vokser op med forældre, der hælder til et fixed mindset, har en tendens til at bruge kræfter på at vise, at de har talent eller dygtighed
i stedet for at udvikle det. De er mindre robuste og mere sårbare ift. feedback og frygter ofte at fejle, når de påtager sig nye opgaver. 


Growth mindset

Har man et "growth mindset", så hælder man til ideen om, at intelligens og talent kan udvikles gennem dedikeret (hårdt) arbejde.

Dette mindset opmuntrer børn til at øve sig, påtage sig udfordrende opgaver og turde fejle, fordi det er en del af processen med at lære og udvikle sig.


Ikke enten/eller

Det er vigtigt at understrege, at langt de færrest mennesker befinder sig i enten et fixed eller et growth mindset ... ofte er man et eller andet sted mellem 

Som forælder kan du med fordel øve dig i at understøtte et growth mindset hos dine børn ... og dig selv. 

Sådan kan du understøtte et growth mindset

  • Ros dit barn for dets indsats fremfor for resultatet
  • Brug vendinger som "det kan du ikke endnu, men du er ved at lære det"
  • Gør fejl til spændende muligheder for at lære
  • Vis at du selv tør fejle og lære af dem
  • Lad dit barn deltage i aktiviteter, der er lidt udfordrende