Den styrkede læreplan

Den styrkede læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan blev udgivet i 2017/2018 med de seks læreplanstemaer som ramme for de pædagogiske mål og med afsæt i et sammenhængende pædagogiske værdigrundlag inden for områderne:

  • Leg
  • Læring
  • Børnefællesskaber
  • Pædagogisk læringsmiljø
  • Forældresamarbejde
  • Børn i udsatte positioner
  • Sammenhænge
  • Barnesyn
  • Dannelse og børneperspektiv

Det er tanken, at den styrkede læreplan skal bidrage til en fælles forståelse af det pædagogiske værdigrundlag i dagtilbud og skabe en fælles retning for det pædagogiske arbejde.

Formålet er at skabe gode rammer for alle børn, så de kan lære og udvikle sig bedst muligt.


Om leg og læring …

Når vi taler om børn og læreplaner, må læring ikke forveksles med træning/undervisning. Vi kan og bør ikke adskille leg og læring i praksis.

Læring er noget, der opstår som resultat af et optimalt samspil mellem delelementerne i det pædagogiske grundlag, hvori legen og den legende tilgang er udgangspunktet.

Jo bedre planlagt leg og aktiviteter er, desto bedre vil vi som voksne kunne rette læringen hen mod et specifikt mål - uden at legen får karakter af undervisning.

Vi som voksne skal også være bevidste om vores rolle i lege og aktiviteter, så vi kan både igangsætte, guide og træde i baggrunden – alt efter børnenes behov.

Læs artiklen Leg og Læring - behøver vi at vælge?


Om læreplanstemaer og læringsmiljø

De seks læreplanstemaer dækker over de kompetenceområder, som børn skal møde i dagtilbuddet. Temaerne skal ikke forstås som isolerede områder. De skal arbejdes med i et tværgående perspektiv i praksis.

Samtidig skal de foregå i omgivelser/miljøer, der – både fysisk, mentalt og relationelt – giver børnene de bedste forudsætninger for at lære.


Læs mere om: 

Læringsmiljø

Læreplanstemaerne

We found no results matching your search