Læringsmiljø

Læringsmiljø

Læring er ikke kun noget, der foregår i bevidst strukturerede sammenhænge og og planlagte aktiviteter. Børn lærer i høj grad i de uformelle sammenhænge, hvor de interagerer med deres omgivelser. Derfor er det vigtig at skabe nogle rammer og et miljø, der inviterer til at gå på opdagelse, eksperimentere og lære. 


Kvaliteten af læringsmiljøet

Kvaliteten af det læringsmiljø, der er omkring børnene, er afgørende for, hvad og hvor meget børnene lærer og udvikler sig - både ift. sprog og andre kompetencer. Det gælder både det psykologiske og det fysiske læringsmiljø - og såvel hjemme som i dagtilbuddet.

Denne kvalitet afhænger i høj grad af os voksne. Det gælder både vores relation til det enkelte barn, vores adfærd som rollemodel og vores indstilling til læring.

Læs mere om: 

Forudsætninger for sprog

Sprog i samspil

Indstilling til læring  

Artikel: Kommunikation, Corona og udeliv

Artikel: Overgange - den første er den største


Daglige rutiner

Et af de helt konkrete steder, vi kan skabe et uformelt læringsmiljø af høj kvalitet er de daglige rutiner - og det vi mellemrum, dvs. aktiviteter vi ofte bare "gør", fordi det er nødvendigt - tager tøj på, skifter ble, mm. 

Disse situationer indeholder ofte et stort uudnyttet læringspotentiale.

Rutinerne gentager sig nemlig hver eneste dag. Set fra et barns øjne er det vigtigt, at de er en god oplevelse – og at man lærer noget af det. 

Her til højre kan du finde nogle gode links og downloade et skema, der inspirerer til at få fokus på sprogarbejdet i de vigtige mellemrum. 

Læs også artiklen "Kør sproget ind i med rutinen"


Fysisk læringsmiljø

Et godt læringsmiljø handler i høj grad også om, at sikre, at de fysiske rammer er indrettet, så de fremmer læring og muliggør spontane lege og aktiviteter, hvor der kan opstå læring.

Her er nogle af de tiltag, der kan styrke det fysiske læringsmiljø:

  • Lokaler med mindre og adskilte rum til forskellige aktiviteter
  • Ingen store åbne arealer, der lægger op til løb og larm 
  • Mindre grupper af børn*
  • Fri adgang til bøger og steder med ro til læsning 
  • Fri adgang til papir, blyanter, farver, kridt, tavler, mm
  • Legetøj til lade-som-om lege (køkken, købmand, teater, mm.)
  • Adgang til spil, bogstavklodser, terninger  
  • Skriftsprog synliggjort i meningsfulde sammenhænge 
  • Støjreduktion (læs siden herunder) 

Her til højre kan I downloade forskellige materialer, der giver inspiration til at styrke det fysiske sprogmiljø såvel indenfor som udenfor. 

* Muligheden for at lave aktiviteter med mindre grupper af børn kan naturligvis være afhængig af antallet af voksne, men selv korte perioder hvor I laver aktiviteter med en lille gruppe af børn, kan gøre en forskel. Her kan I som voksne gøre jeres bedste for at støtte og skærme hinanden i disse aktiviteter, fx ved ikke at forstyrre med mindre det er absolut, uundgåeligt nødvendigt og lave aftaler om, hvem der tager ansvaret for praktiske opgaver, mens en anden har gruppeaktivitetet. 

Støj 

Frekvenser, volume og akustik - dvs. lyde - er med til at forme det fysiske læringsmiljø.

Støjniveauet afgør, hvad vi hører, og hvor meget vi hører, og samtidig påvirker lyde os også og er med til at forme vores humør og reaktioner. Derfor er støjniveauet en vigtig faktor at tage hensyn til, når børn skal tilegne sig sprog. 

Man skal naturligvis kunne høre sprog for at lære sprog ... og hvis støjen i dagtilbuddet bliver så høj, at den overdøver legen og de nærværende samtaler og svækker lysten til at lytte, så har sprogtilegnelsen trange kår.

Via linket til højre kan du læse mere om, hvilke konsekvenser og regler, der er ift. støj - og få gode råd til at reducere støjniveauet.

LYT DIG TIL INSPIRATION OM LÆRINGSMILJØ 

Anbefaling: Vi er ret begejstrede for podcast-serien BØRNEHØJDE, som er udviklet af EVA, og som bl.a. har en række afsnit, der handler om planlægning af læringsmiljøet.

Du kan fx få tips til, hvordan du kan bruge eftermiddagen til aktivt at omsætte den pædagogiske læreplan til praksis.

Find link til podcasten her til højre på siden.