Metoder

Metoder

Oftest giver det ikke mening at tale om sprogarbejde som noget, der er isoleret fra andet pædagogisk arbejde. Sprog er en fundamental del af det at være menneske – og ”sprogarbejde” foregår hele tiden, planlagt eller ej.

Børns sprog kan derfor ikke i praksis isoleres fra deres generelle udvikling, da sproget er en forudsætning for meget andet læring – ligesom andre kompetencer og omstændigheder er forudsætninger for at kunne tilegne sig sprog.

Når vi alligevel kalder det sprogarbejde, så er det for at gøre det muligt at inddrage metoder, der er særligt velegnede til at understøtte og fremme sprogtilegnelsen – uanset om I skal planlægge jeres generelle pædagogiske arbejde, om I skal tilbyde fokuseret eller særlig indsats til et barn eller en børnegruppe, eller om I skal optimere jeres læringsmiljø.  

Her gennemgår vi en række anerkendte metoder, som – mere eller mindre systematisk – understøtter og kvalificerer jeres sprogarbejde, når I inddrager dem i jeres praksis. I får også tips til, hvilke aktiviteter I kan knytte til de forskellige metoder.


Sprog i samspil (The Hanen Programme)

"Sprog i samspil" (LLLI - Learning Language and Loving It™) er en anerkendt forsknings-og praksisbaseret metode, der sigter mod at styrke børns sprogtilegnelse ved at sætte fokus på den voksnes rolle i relationen.

Metoden understøttes af uddannelsesforløb for både pædagogisk personale og forældre, der både giver konkrete værktøjer og øger opmærksomheden på, hvordan den voksne – ved at ændre adfærd i samspillet med barnet – kan styrke barnets sprog.

Hos Sprog&Leg er vi certificerede formidlere af metoden, som er udviklet af The Hanen Centre i Canada. 

Læs mere om Sprog i samspil her ...


Dialogisk læsning

At læse med en voksen er en aktivitet, der styrker de fleste områder i barnets sprogtilegnelse – især hvis den foregår med fokus på samtalen om det, vi som voksne læser højt.

Dialogisk læsning – også kaldet samtalelæsning – adskiller sig fra almindelig højtlæsning ved, at vi som oplæsere lægger vægt på bevidst at inddrage børnene aktivt i læsningen. Det kan være med pauser til samspil/samtale, spørgsmål og leg undervejs.

Læs mere om dialogisk læsning ...


Tematisk sprogarbejde

Tematisk sprogarbejde er en måde, hvor man i dagtilbuddet kan arbejde struktureret med børns sprog med afsæt i et specifikt emne eller tema, fx skoven, bondegård, årstider, o. lign. over en længere, men stadig afgrænset periode.

Temaet udstikker rammerne for sprogarbejdet og lægger samtidig op til at inddrage oplevelser, der byder på sanseindtryk, udflugter, lege og kreative projekter.

Læs mere om tematisk sprogarbejde ...


Tidlig literacy og numeracy

Begreberne literacy og numeracy dækker over kompetencer inden for skriftsproget og matematikken. Når vi knytter begrebet ”tidlig” på, handler det om førskolebørns erfaringer og udvikling af disse kompetencer som forudsætning for den læring, der senere skal ske i skolen.

Arbejdet med at styrke små børns skriftsproglige og matematiske kompetencer handler altså ikke om undervisning i læsning og regning, men om at inddrage skriftsproget og matematiske begreber som en naturlig del af det lille barns leg, rutiner og omgivelser.  

Lær mere om Tidlig literacy og numeracy ...

 

 

sprogabejde-i-praksis-metoder

Links

Materialer til download