Sprog i samspil (Hanen)

Sprog i samspil

"Sprog i samspil" (LLLI - Learning Language and Loving It™) er en anerkendt forsknings-og praksisbaseret metode, der sigter mod at styrke børns sprogtilegnelse ved at sætte fokus på den voksnes rolle i relationen.

Metoden understøttes af uddannelsesforløb for både pædagogisk personale og forældre, der både giver konkrete værktøjer og øger opmærksomheden på, hvordan den voksne – ved at ændre adfærd i samspillet med barnet – kan styrke barnets sprog.

Læs evt. mere om Sprog&Legs egen certificering her

Centrale begreber i Sprog i samspil

Det helt centrale ved metoden er, at vi udelukkende har fokus på at ændre på den voksnes adfærd.

Det er altså aldrig barnets opgave at ændre eller udvikle sig for at imødekomme krav og forventninger til et "alderssvarende sprog" ... det er derimod den voksnes ansvar at sikre, at barnet bliver mødt præcis på det udviklingsmæssige niveau, hvor det befinder sig og bliver stimuleret til at udvikle sig videre herfra gennem samspillet med dets nære voksne. 

Her kan du læse en kort introduktion til nogle af de begreber, der indgår i metoden.

U.G.L.

Hold Udkig - Giv tid - Lyt

 • Vær meget opmærksom på, hvor barnets interesse er
 • Giv barnet god tid til at svare eller vise, hvad det er optaget af
 • Lyt til hvad barnet fortæller

Turtagning

Støt barnet i at blive en god samtalepartner

 • Sørg for at være ansigt til ansigt med barnet (øjenkontakt/øjenhøjde)
 • Sæt scenen for samtalen
 • Gør sociale rutiner til en del af samspillet
 • Følg barnets initiativ og U.G.L
 • Tilstræb 5 turtagninger

Følg barnet

Vær opmærksom på at følge barnets interesse og initiativ, fx ved at

 • imitere barnets handlinger og lyde
 • oversætte barnets handlinger, gestik eller lyde til sprog
 • kommentere barnets handlinger og invitationer til samtale
 • gå med i barnets leg

S.S.K.A.N.

Støt interaktionen i børnegrupper

 • Små grupper er bedst
 • Sæt en passende aktivitet i gang
 • Kig på hvert barn
 • Anvend sprog afstemt til barnets behov
 • Nu skal samspillet holdes i gang

Du kan også som fagperson inddrage forældre ved at give dem link til denne side: 

Gode strategier