Synligt skriftsprog og leg med tal

Synligt skriftsprog og leg med tal

Her på siden får I en masse ideer til, hvordan I kan inddrage skriftsprog og tal i hverdagen, så I styrker børnenes tidlige skriftsproglige og matematiske kompetencer på en legende måde. 

I kan også læse mere om børns tidlige literacy og numeracy her. 

Artikel - Hvad skal vi med håndskriften, når vi kan swipe? 


Synligt skriftsprog (literacy)

I kan med fordel introducere selv helt små børn for det skrevne sprog sammen med det talte - så længe I gør det på en legende måde.  

Det handler om at gøre skriften synlig i børns omgivelser - og om aktivt at rette børns opmærksomhed mod skrift.
 
Når I arbejder med det skrevne sprog, så handler det om at koble det, I taler om, med de skrevne versioner af ordene. Det er med til at gøre sproget konkret. 

Når I fx siger ordet KO, viser et billede af en ko og samtidig koble disse to dele med det skrevne ord KO ... så giver I børnene en oplevelse af, hvordan sproget hænger sammen.  

At arbejde i praksis med det skrevne sprog sammen med børn på 1-6 år handler altså ikke om formel bogstavlæring, men om at stimulere skrift gennem andre aktiviteter ... og om at lade skriften indgå lige så naturligt i dagligdagen som det talte sprog med afsæt i barnets oplevelser og kontekst.

Tips til at lege med skriftsprog

 • Peg på teksten, når I læser ... lad fingeren følge læseretningen
 • Tal om de skilte I ser, når I er på tur
 • Tal om navnskilte i tøj, på rum, på madkasser 
 • Inviter barnet til at legelæse og eksperimentere med læseretning 
 • Lad barnet legeskrive sit navn eller ord, der optager det, på tegninger eller ordkort.
 • Gør opmærksom på når du selv skriver og læser.
 • Når I læser, så snak om korte og lange ord i teksten.
 • Lad barnet skrive navne på feriesedler, lave indkøbssedler og finde navne på afkrydsningslister.
 • Tal om bogstavernes form og lyd
 • Spil spil hvor ord, tekst og billeder hænger naturligt sammen - fx vendespil med både billed og skrift
 • Lad børnene skrive ingredienserne ned, når I bager, så de kan holde styr på, om alt er kommet i skålen eller købt ind.
 • Anerkend alle eksperimenter med at skrive UDEN AT RETTE.

Skrift på flere sprog (bi-literacy)

Hvis I er en institution, hvor I har flersprogede børn, så kan I stadig sagtens lege med skriftsproget - endda på en måde, der er sjovt og lærerigt for alle børn.

Se fx erfaringer fra Aarhus kommune i videoen her til højre for inspiration.  

Tal og regneleg (numeracy)

På samme måde som med skriftsproget kan I sagtens lege med tal og matematiske kompetence, uden at det bliver undervisning. 

Børn er naturligt interesserede i matematiske begreber som antal, størrelse, vægt, længde og former. Derfor er det godt at lade disse ting indgå i hverdagens rutiner, samtaler og lege.

I kan med fordel støtte op om børnenes opmærksomheden på matematiske fænomener i hverdagen og, gennem leg, give aldersvarende svar og input, der styrker den. Når børn på den måde tidligt stifter bekendtskab med matematik, har de et meget stærkere fundament for at lære at bruge det i skolen.

I kan også med fordel selv være gode "regnemodeller" og gøre opmærksom på det, når I "regner ting ud". 

Tips til at lege med tal og regneleg

 • Tæl ting og tal om større end/mindre end.
 • Peg på tal og snak om alder. 
 • Tal om tal og begreber som mængde og størrelse, når I støder på dem.
 • Tal om, hvad man kan bruge det at regne til og om, hvor og hvordan man bruger tal.
 • Tal om længdemål (meter/centimeter), vægt (kilo/gram), penge (kroner/ører), tid (timer/minutter).
 • Læs bøger og syng sange, der har tal eller former som omdrejningspunkt
 • Spil spil hvor I skal sammenligne bunker eller tælle stik, point, felter på pladen og øjne på terningen. I kan også sætte tid på spillet.
 • Leg købmand eller restaurant og sæt priser på jeres ting.
 • Vej og tæl ingredienser, når I bager eller laver mad sammen.
 • Kig på klokken sammen.

Materialer til leg med skrift og tal

Vis som Gitter Liste

8 varer

pr. side
Faldende orden
Vis som Gitter Liste

8 varer

pr. side
Faldende orden