SprogTrappen

SprogTrappen

SprogTrappen er et sprogpædagogisk redskab udviklet af Pia Thomsen på baggrund af omfattende national og international forskning i børns udvikling over tid, herunder hendes egne bidrag til danske børns sprogudvikling. Det er også nyeste modul i Rambølls Hjernen&Hjertet målrettet til 0-6;6 års området.


SprogTrappen kan tilgås analogt eller digitalt fra Huset Pia Thomsen, som har udviklet både et SprogTrappen vurderings- og indsatsmodul.


I kan især bruge SprogTrappen til at blive opmærksomme på og reflektere over jeres praksis og læringsmiljø i dagtilbuddet med afsæt i det lille barns sproglige udvikling.

Redskabet hjælper jer til at få øje på det enkelte barns forudsætninger for sprog og dets reelle sproglige kompetencer, så I kan ramme niveau i jeres samvær med barnet og bedst understøtte barnets udvikling præcis, hvor det er. SprogTrappen understøtter dog især udviklingen af sprogarbejdet i grupper og i læringsmiljøet fra morgen til aften.

Formålet med at bruge SprogTrappen er at styrke den voksnes evne til at understøtte barnets udvikling hen mod et aldersvarende sprog ved 6;6 år

Fokus ligger dermed mere på at justere praksis, snarere end at finde udfordringer hos barnet.

SprogTrappen vurderer ikke alene barnets formelle sprog, men inddrager hele seks områder i beskrivelsen af barnets udvikling over tid. Forståelsen er, at kommunikation og sprog ikke udvikles isoleret, men påvirkes af både leg, samspil og fælles opmærksomhed:

 • Formelt sprog
 • Funktionelt sprog
 • Legeudvikling
 • Fælles opmærksomhed og pegegestik
 • Kognition
 • Relationer og socialt samspil


SprogTrappens seks udviklingsområder påvirker hinanden, når barnet skal udvikle sprog. SprogTrappen indeholder således seks udviklingszoner, som er delt i 12 Trin 


Vi er godkendt af Pia Thomsen til at undervise i SprogTrappen og kan tilbyde både kortere oplæg, 1-dags-kurser og undervisningsforløb med evaluering af læringsmiljø.

  sprogtrappen

  Certificeringsforløb

  Nu kan du blive certificeret i SprogTrappen. 

  Kontakt Huset Pia Thomsen for nærmere information.