TRAS

TRAS

TRAS står for Tidlig Registrering Af Sprogudvikling.

TRAS er et pædagogisk redskab, som giver pædagoger mulighed for over en periode at følge barnets sproglige udvikling mellem 2 til 5 år.

Pædagogerne skal iagttage, registrere, se hvad barnet gør og være bevidst om egne og andres kontakt med og påvirkning af barnet. 

Barnet SKAL ikke testet, men blot observeres i daglige aktivitet og relationer med andre børn og voksne. Herefter bør der på stuen drøftes, hvordan de voksne have fokus på de enkelte områder i de daglige aktivteter og rutiner i forhold til barnet. 


Formålet med TRAS er:

  • at danne udgangspunkt for en samtale med forældrene omkring barnets sproglige udvikling – og stærke og svage sider her
  • at rette fokus på det sproglige miljø hjemme og i dagtilbuddet og sikre, at der tilrettelægges sproglige aktiviteter inden for udvalgte områder
  • at danne baggrund for at tilrettelægge en særlig indsats for børn med en forsinket eller atypisk sprogudvikling.

I TRAS er der fokus på 8 udviklingsområder hos barnet, som alle har betydning for barnets sproglige udvikling

  • Blåt område: Samspil, kommunikation og opmærksomhed
  • Rødt område: Sprogforståelse og sproglig bevidsthed
  • Grønt område: Udtale, ordudvikling og sætningsproduktion

TRAS består af observationsskemaer, en vejledning og en håndbog.