Flersprogede børn

test

Hvad forstår vi ved flersprogethed?
Børn, som i det daglige møder to eller flere sprog, betragtes som tosprogede. Og mange børn er ikke blot tosprogede, men tre- eller firesprogede. De fleste mennesker i verden vokser op med to eller flere sprog,
så det er faktisk mere usædvanligt kun at have ét.

Det er derfor ikke i sig selv en sproglig vanskelighed
ikke at kunne tale dansk, og flersprogethed er ikke som udgangspunkt en sproglig udfordring, tværtimod. 


Sproglige udfordringer og flere sprog
Et tosproget barn har generelt ikke større sproglige udfordringer end et etsproget barn, men det kan, ligesom et etsproget barn, have sproglige udfordringer, fordi det af forskellige årsager ikke er i trivsel (fx pga. traumer hos barnet eller forældrene), har problemer med hørelsen eller problemer inden for de kognitive, motoriske og emotionelle områder. Det vil dog ofte være sådan, at når et barn skal lære to/flere sprog, kan det tage lidt længere tid, fordi barnet lærer to ord for de samme genstande, handlinger etc.

Det giver ofte anledning til bekymring, hvis barnet har svært ved at udtrykke sig på ét af sprogene. Det betyder også, at forældresamarbejdet er særligt vigtigt, når I skal vurdere sproget hos et barn med flere sprog. Det er vigtigt, at I som voksne ikke tolker, at barnet ikke har noget sprog, fordi det ikke siger noget på dansk.

Hvis et barn er i gang med at lære dansk, er det normalt, at det forstår ordene, før det selv bruger dem. Vi kan se helt det samme hos etsprogede børn. Når et barn derimod har udfordringer på begge sprog, bør det give anledning til en nærmere undersøgelse. Et barns sprogtilegnelse går ikke hurtigere, hvis vi fjerner et sprog. Barnet, der vokser op med flere sprog, og som har sproglige udfordringer, har i stedet brug for at være sammen med voksne, som har fokus på barnets kommunikative og sproglige udvikling.

At den generelle sprogtilegnelse hos barnet er forsinket skal ikke tilskrives, at barnet tilegner sig flere sprog. Børn med sproglige udfordringer, der vokser op med flere sprog, skal altså ikke have en anden ”medicin” end børn, der vokser op med ét sprog, måske skal de bare i en periode have lidt mere ”medicin”.

Forskellige former for flersprogethed
Her følger lidt begrebsafklaring i forhold til flersprogethed:

Minoritetssprog = det sprog, der tales i hjemmet

Majoritetssprog = det sprog, der tales i det omgivende samfund

Successivt tosprogede = børn, der først har lært et modersmål og efterfølgende lærer andetsprog/majoritetssprog. Disse børn har ofte en periode, hvor de ikke selv bruger andetsproget. Her er det vigtigt, at de voksne ikke presser barnet til at tale andetsproget, men serverer sproget for barnet.

Simultant tosproget = barnet lærer to eller flere sprog fra fødslen, fx hvis mor og far taler hvert sit sprog. I nogle tilfælde vil dansk (majoritetssproget) være barnets tredje sprog.

Kodeskift/sprogblanding = Det er helt almindeligt, at børn i perioder blander de sprog, de vokser op med. ”you gemme dig - I tell” (”du gemmer dig - jeg tæller”).

Transfer = Det er også almindeligt, at børn tager sproglyde og vendinger med fra ét sprog til ét andet: ”Vi er løbet ud af mælk” (”We have run out of milk”).

Vær altid opmærksom på disse områder:

  • Forældrenes læse- og skriveforudsætninger.
  • Barnets sprogtilegnelse på modersmålet og begge sprog.
  • Barnets livshistorie og oplevelser op til jeres møde med det.


Sådan hjælper I et barn med flere sprog på vej

  • Overvej og spørg ind til barnets sproglige udvikling på modersmålet. Er ordforråd og sprogforståelse alderssvarende her?
  • Opmuntr forældrene til sproglege, sang og læsning på deres modersmål.
  • Skab en god og tillidsfuld relation til forældrene og lån dem dansk materiale (bøger mm) med hjem, som de kan tale om på deres modersmål.
  • Hav endnu mere fokus på eksplicit sprogarbejde og giv barnet god tid.

Forslag til læsning:

Børn med flere sprog, 2017, Dansk Psykologisk Forlag

Artikel fra det norske dagblad Khrono fra 7. juni, 2019:
54 språkvitere: Det beste for barn er at foreldrene snakker det språket de selv kan best

Tabel Liste

Sorter faldende

2 vare(r)

Tabel Liste

Sorter faldende

2 vare(r)

Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386