Læringsmiljø

laering

Det er væsentligt for børns sprogtilegnelse, at læringsmiljøet i dagtilbuddet støtter op om det enkelte barns muligheder for læring, trivsel og udvikling. 

Læringsmiljøet omfatter således både: 

  • fysiske rammer
  • pædagogiske redskaber og processer
  • psykologiske og følelsesmæssige atmosfære


Det betyder kort beskrevet, at et godt læringsmiljø forudsætter, at... :

  • børnene har adgang til rum og materialer, der fremme læring og trivsel
  • personalet tilrettelægger dagligdagen, så den rummer muligheder for læring og sikrer trivsel
  • personalet har tid, viden og ressourcer til at være nærværende og engagerede i det enkelte barns læring og trivsel


Du kan læse mere om den formelle beskrivelse af læringsmiljøers processuelle og strukturelle faktorer på
Børne- og Socialmiisteriets hjemmeside

Her på vores side kan du finde konkrete eksempler på nogle af ovennævnte faktorer: 

  • Læreplan og temaer - den styrkede læreplan
  • Forældresamarbejde
  • Fysisk læringsmiljø 
  • Støj 

Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386