Forældresamarbejde

test

Jo mere vi ved om børns sproglige udvikling, desto tydeligere bliver det, at det miljø, der er i hjemmet, er helt afgørende for barnets udvikling af sprog .. og på sigt læse-/skrivefærdigheder. Derfor er dagtilbuddets samspil med forældrene en central del af den styrkede læreplan.

For selvom forældrene er og bliver den centrale faktor i børns tilegnelse af sprog, så har dagtilbuddet stadig en vigtig rolle i at støtte forældrene i denne opgave og hjælpe med til, at der bliver sammenhæng mellem det, børnene oplever i dagtilbuddet og det, de oplever hjemme.

Det kan være af afgørende vigtighed at få etableret et godt og trygt samarbejde med forældrene helt fra starten. Et tillidsfuldt forhold til forældre kan være med til at identificere udfordringer hos børn, før de selv udviser tegn på at være udfordret. Undersøgelser peger nemlig på, at risikoen for at udvikle sproglige udfordringer som fx ordblindhed er langt højere hos børn af ordblinde forældre. Ved at sætte tidligt ind i barnets liv kan vi med enkle midler hjælpe barnet godt på vej med bl.a. læsningen, alene ved at være opmærksomme på forældrenes udfordringer.

Det kræver dog, at fagfolk i 0-6 års området (sundhedsplejersker, dagplejere og dagtilbudspersonale) spørger ind til forældrenes historie - og at forældre oplever, at det er trygt at tale åbent om eventuelle udfordringer - fordi alle kun har barnets bedste interesse i sigte.

Sådan kan I hjælpe forældre til at støtte op om barnets sprog:

  • Aftal med dem, hvilken indsats de vil og kan bidrage med – lad dem vide, at de er vigtige ift. barnets sprog, men anerkend dem for at lidt er bedre end ingenting 
  • Brug forældremøder, hjemmeside eller forældreintra til at fortælle om jeres sprogarbejde og barnets sproglige udvikling 
  • Hæng billeder/plakater op i institutionen, der viser, hvad I laver – og opfordr forældrene til at få børnene til at fortælle ud fra billederne 
  • Fortæl forældrene hvilke bøger, I læser – lån dem bøger med hjem (forældre, der ikke har dansk som modersmål kan snakke om bogen med børnene på deres modersmål) 
  • Send ark med fokusord, remser og sange med hjem 
  • Vis eksempler på samtaler i sociale rutiner og på dialogisk læsning (video) 
  • Vis eksempler på de temaer, I arbejder med 
  • Hæng tegninger og lign. projekter op, hvor børnene har leget med at skrive tal og bogstaver 
  • Send ordkort med hjem • Inddrag børnene i kommunikation med forældrene – fx udarbejde invitationer og plancher. 


Læs mere om tidlig indsats og flersprogede børn ... eller se de forskellige materialer, vi har herunder - enten som downloads eller produkter - der har særligt fokus på forældre og forældresamarbejde. 

   
Materialer - download og bestilling

Tabel Liste

Sorter faldende

4 vare(r)

Tabel Liste

Sorter faldende

4 vare(r)

Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386