Fysisk læringsmiljø

test

Læring er ikke kun noget, der foregår i bevidst strukturerede sammenhænge og og planlagte aktiviteter. 

Et godt læringsmiljø handler i høj grad også om, at sikre, at de fysiske rammer er indrettet, så de fremmer læring og muliggør spontane lege og aktiviteter, hvor der kan opstå læring.

Her er nogle af de tiltag, der kan styrke det fysiske læringsmiljø:

  • Lokaler med mindre og adskilte rum til forskellige aktiviteter
  • Ingen store åbne arealer, der lægger op til løb og larm 
  • Mindre grupper af børn*
  • Fri adgang til bøger og steder med ro til læsning 
  • Fri adgang til papir, blyanter, farver, kridt, tavler, mm
  • Legetøj til lade-som-om lege (køkken, købmand, teater, mm.)
  • Adgang til spil, bogstavklodser, terninger  
  • Skriftsprog synliggjort i meningsfulde sammenhænge 
  • Støjreduktion (læs siden herunder) 

* Muligheden for at lave aktiviteter med mindre grupper af børn kan naturligvis være afhængig af antallet af voksne, men selv korte perioder hvor I laver aktiviteter med en lille gruppe af børn, kan gøre en forskel. Her kan I som voksne gøre jeres bedste for at støtte og skærme hinanden i disse aktiviteter, fx ved ikke at forstyrre med mindre det er absolut, uundgåeligt nødvendigt og lave aftaler om, hvem der tager ansvaret for praktiske opgaver, mens en anden har gruppeaktivitetet. 

På EVAs hjemmeside kan I også hente en masse god og overskuelig inspiration, fx:Supplerende materialeSprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386