Læreplan og temaer

test

I 2017/2018 blev den styrkede læreplan offentliggjort med seks læreplanstemaer som ramme for de pædagogiske mål og med afsæt i et sammenhængende pædagogiske grundlag.

Når vi taler om børn, giver det dog ikke mening at skelne mellem læring og leg. Læring er noget, der opstår som resultat af et optimalt samspil mellem faktorerne i det pædagogiske grundlag, hvori legen er et bærende element.

Læring må altså ikke forveksles med træning/undervisning - men jo mere planlagt legen og aktiviterne er, desto mere vil man kunne rette læringen hen i mod et specifikt mål.    

De seks læreplanstemaer i den styrkede læreplan er: 

  • Sprog og kommunikation
  • Alsidig, personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fælleskab


Dermed er der ikke på overfladen sket de helt store forandringer fra de tidligere temaer, men styrkelsen ligger især i, hvordan vi sikrer, at de 6 temaer spiller mere sammen. Det ligger nemlig i bekendtgørelsen, at temaerne ikke skal forstås som isolerede blokke, som man kan arbejde med uafhængigt af hinanden i praksis - men er dele af en helhed, som skal danne grundlaget for de planlagte aktiviteter.

Læreplanerne skal altså forstå som flere sider af en sammenhæng, som er meningsfuld og relevant for børnene - og som dermed giver et godt fundament for læring.

Man skal altså ikke, med henvisning til den styrkede læreplan, tilrettelægge et pædagogisk forløb under overskriften "Natur, udeliv og science". Derimod kan kan sagtens tilrettelægge et forløb med overskriften "Smådyr" - hvor hvert enkelt tema bidrager med læring, fx via sanseoplevelser, kreative aktiviteter, læsning, bevægelse, lege og samtaler, der på forskellige måder omhandler smådyr. 

Den tilgang har vi altid forsøgt at understøtte i vores sprogkufferter. Her får I aktiviteter og materialer til at komme omkring alle læreplanstemaer med hver enkelt kuffert - uanset om kufferten er til dialogisk læsning eller tematisk sprogarbejde. En sprogkuffert er dermed ikke blot udarbejdet til at arbejde med "Sprog og kommunikation", tværtimod.

Herunder kan du downloade et skema, der kan støtte jer i planlægningen og dokumentationen af aktiviteter, der inddrager alle temaer.

Læs mere om den styrkede læreplan på Socialstyrelsens hjemmeside

Læs mere om læreplanstemaerne på emu.dk.


Læs Bekendtgørelsen om pædagogiske mål og indhold i læreplanstemaerne på retsinformation.dk.

    

Downloads

Sprog&Leg v/Ulla Flye Andersen - Tåstrupvej 44, Selling, 8370 Hadsten - Tlf: 2090 1599 - Mail: sol@sprogogleg.dk - CVR: 28633386